Рецепционист и хотелски щабове

Hilton Hotel Изисква услуга на опитен рецепционист и хотелски щабовете в различните региони, с или без опит за управление на резервата, управление на обажданията, стаи, работещ човек се изисква и от доброта и съчувствие с клиента, стабилен договор, както си заслужава и въртящи се графици. Заинтересованите Кандидатите трябва да представят своите CV / автобиография
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
Danielle Kaye

Имейл
info.hiltonworldwidehotels@europe.com

Телефон