Специалист, маркетинг и реклама- стажантска позиция за офис Добрич

Търсим да назначим Специалист, маркетинг и реклама- стажантска позиция- по Проект „Нова възможност за младежка заетост”, който се осъществява от Агенция по заетостта и Бюрата по труда. Ние Ви предлагаме: - Трудов договор със срок от 6 месеца по схема "Младежка заетост" за стажуване - 5 дневна работна седмица - Придобиване на начален опит и познания за длъжността, чрез въвеждане на стаж и обучение за запознаване с дейността Изисквания за длъжността: - Средно или висше образование, всички специалности от направления икономика, стопанско управление и администрация; - Да нямат трудов стаж по специалността, която се изисква за работното место за стажуване - Отлична компютърна грамотност - MS Office (Excel, MS Word); - Комуникативност, съобразителност и отговорност; - Умения за работа с клиенти. Основни задължения: - Работа с фирмен софтуер, следене на продажбите на продуктите и услугите от цялостното портфолио на фирмата; - Иницииране на предложения за нови продукти и услуги и оптимизиране на съществуващите вече. Изготвяне на оферти и договори за клиенти и партньори, водене на кореспонденция с ключови клиенти и партньори. Използване на възможностите за реклама в социалните мрежи. Създаване, планиране и провеждане на рекламни кампании- организация, проследяване на ефективността и анализ на кампанията и други. Задължителни изисквания за кандидатите за участие в проект „Нова възможност за младежка заетост ”: - Да са на възраст ДО 29 г. включително; - Да не участват в никаква форма на заетост; - Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности; - Английски език (писмено и говоримо); - Да са с постоянен или настоящ адрес в град Добрич. За кандидатстване по проекта е необходимо да изпратите: - автобиография, в която да посочите дата на раждане, завършена специалност и придобита професионална квалификация; - копие на диплома за завършено образование; На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати, след предварително класиране. С одобреният кандидат се сключва трудов договор за срок от 6 месеца. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
920.00 лв.
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
ЙОРДАН ДИМОВ

Имейл
office@kupi-sega.bg

Телефон
0889 007 715