Представител бизнес услуги - СТАЖАНТ

Търсим да назначим за офиса ни в град Добрич- Представител бизнес услуги - СТАЖАНТ по Проект „Нова възможност за младежка заетост”, който се осъществява от Агенция по заетостта и Бюрата по труда. Ние Ви предлагаме: - Трудов договор със срок от 6 месеца по схема "Младежка заетост" за стажуване - 5 дневна работна седмица - Работа в млад и амбициозен колектив - Възможност за постоянен трудов договор, след изтичане на 6 месечния трудов договор - Придобиване на начален опит и познания за длъжността, чрез въвеждане на стаж и обучение за запознаване с дейността; - Заплата 945 лв. Изисквания за длъжноста: - Средно или висше образование, всички специалности от направления икономика, стопанско управление и администрация; - Да нямат трудов стаж по специалността, която се изисква за работните места за стажуване - Компютърна грамотност - MS Office (Excel, MS Word); - Комуникативност, съобразителност и отговорност; - Отлично владеене на английски език; - Умения за работа с клиенти. Основни задължения: - Работа с фирмен софтуер, изготвяне на оферти за клиенти, водене на кореспонденция с ключови клиенти, организиране и наблюдение на продажбите на продуктите и услугите, обновяване и оптимизиране на съществуващите вече продукти и услуги. Изготвяне на оферти и договори за клиенти и партньори, водене на кореспонденция с ключови клиенти и партньори. Използване на възможностите за реклама в социалните мрежи. Задължителни изисквания за кандидатите за участие в проект „Нова възможност за младежка заетост ”: - Да са на възраст ДО 29 г. включително; - Да не участват в никаква форма на заетост; - Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности; За кандидатстване по проекта е необходимо да изпратите: - автобиография, в която да посочите дата на раждане, завършена специалност и придобита професионална квалификация; - копие на диплома за завършено образование; На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати, след предварително класиране. С одобреният кандидат се сключва трудов договор за срок от 6 месеца. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
945.00 лв.
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
Йордан Димов

Имейл
office@kupi-sega.bg

Телефон
0884 793 097