Международен шофьор

Тарсия да назначи междонароден шофьор с опит.Работи се предимно ватрешно в западна Европа.Стартожа заплата 1950 евро.Вазможно получаване на бонуси.
3 800.00 лв.
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
венко

Имейл
venco12345@abv.bg

Телефон
0895501407