Планови прекъсвания на тока на 10, 11 и 12 юни

От Енерго-Про съобщават за следните спирания на тока в област Добрич:

Неделя, 10.06.2018 г.:


В периода 30.05.2018 - 29.06.2018 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Топола.


В периода 04.06.2018 - 29.06.2018 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Добрево, с. Свобода, с. Овчарово, с. Крушари.


В периода 31.05.2018 - 29.06.2018 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Божурец.


Понеделник, 11.06.2018 г.:


В периода 30.05.2018 - 29.06.2018 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Топола.


В периода 04.06.2018 - 29.06.2018 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Добрево, с. Свобода, с. Овчарово, с. Крушари.


В периода 31.05.2018 - 29.06.2018 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Божурец.


На 11.06.2018 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Горица, с. Балканци, с. Василево, с. Калина и с. Конаре.


В периода 11.06.2018 - 11.07.2018 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Божурец.


В периода 11.06.2018 - 15.06.2018 от 08:00 ч. до 18:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - ул. „Никола Вапцаров“; ул. „Георги Кирков“; ул. „Добротица“; бул. „България“; „Общински пазар“; „Шивашка фабрика“; „Борисов - Драганов“ ООД; „ЦКБ“ АД; „Еделвайс - Господинов“ ООД; „Бурлаков“ ООД; „Стони - 77“ ООД; ЕТ „Бриз 93“; „Мобилтел“ ЕАД; „Теленор“ ЕАД; „РПК Съгласие“.


В периода 11.06.2018 - 15.06.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Полк. Минково и с. Поп Григорово.


Вторник, 12.06.2018 г.:


На 12.06.2018 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бистрец, с. Телериг, Ефр. Бакалово, с. Зимница.


Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Брестница, с. Коларци.


На 12.06.2018 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Безмер, с. Мали Извор, с. Сърнец, с. Ангеларий, с. Коларци, с. Оногур и с. Балик и ФВЕЦ Елдива.


В периода 30.05.2018 - 29.06.2018 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Топола.


В периода 04.06.2018 - 29.06.2018 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Добрево, с. Свобода, с. Овчарово, с. Крушари.


В периода 31.05.2018 - 29.06.2018 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Божурец.


В периода 11.06.2018 - 11.07.2018 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Божурец.


В периода 11.06.2018 - 15.06.2018 от 08:00 ч. до 18:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - ул. „Никола Вапцаров“; ул. „Георги Кирков“; ул. „Добротица“; бул. „България“; „Общински пазар“; „Шивашка фабрика“; „Борисов - Драганов“ ООД; „ЦКБ“ АД; „Еделвайс - Господинов“ ООД; „Бурлаков“ ООД; „Стони - 77“ ООД; ЕТ „Бриз 93“; „Мобилтел“ ЕАД; „Теленор“ ЕАД; „РПК Съгласие“.


В периода 11.06.2018 - 15.06.2018 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Полк. Минково и с. Поп Григорово.


В периода 12.06.2018 - 05.07.2018 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич - района на лозята част от "Първи" и "Втори" път.


На 12.06.2018 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бенковски.


Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:25 ч. и от 16:30 ч. до 17:30 ч. в районите на с. Енево, с. Медово .


В периода 12.06.2018 - 13.06.2018 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево: ул. "Трети Март", Граничен полицейски участък Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов", ул. "Васил Левски", ул. "Кирил и Методий", ул. "Александър Стамболийски" и част от ул. "Раковска", СОУ "Никола Й. Вапцаров", ОУ "Христо Смирненски".