Планови прекъсвания на тока на 18, 19 и 20 октомври

От Енерго-Про съобщават за следните спирания на тока в област Добрич:

Неделя, 18.10.2020 г.:


В периода 28.09.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Балчик: с. Кранево - ул. „Дунав“, ул. „Чайка“, ул. „Волга“, част от ул. „България“, ул. „ Изгрев“, с. Оброчище, в.з. „Свилоза“.


В периода 28.09.2020 - 28.10.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Шабла: ул. "Долина", ул. "Шипка", ул. "Синчец", ул. "Витоша", ул. "Приморска", ул. "Дунав", ул."Македония".


В периода 28.09.2020 - 28.10.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тюленово.


В периода 28.09.2020 - 28.10.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крапец: ул. “2-ра“, ул. “7-ма“, ул. "3-та“, ул. “15-та“, ул. “4-та“, ул. “12-та“.


В периода 05.10.2020 - 30.11.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Балчик: с. Църква, с. Соколово, с. Рогачево, с. Кранево,с. Гурково, в. з. Свилоза, в. з. Изгрев, В. з. Бели скали , в .з. Сборно място, в.з. Двете чешми / Разкопки /; гр. Балчик - Ул. "Стара планина", ул. "Варненска", ул. "Тунджа", ул. "Средна гора", ул. "Дунав", ул. "Черни връх", ул. "Арда", ул. "Етър", ул. "Бузлуджа"..


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Земенци, с. Загорци, с. Добрево, с. Свобода.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Александрия, с. Коритен, с. Абрит, с. Габер, с. Огняново, с. Кап. Димитрово, с. Северняк, с. Пор. Кърджиево.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Северци, с. Лозенец, с. Черна, с. Крагулево..


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Полк. Дяково, с. Благовец.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крушари.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бистрец, с. Телериг, с. Еф.Бакалово, с. Зимница, с. Брестница, с. Коларци.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крушари.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крушари.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Врачанци, с. Росеново, с. Божурово, с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци, гр. Добрич.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с. Козлодуйци, с. Пчелник, с. Тянево, с. Черна, гр. Добрич.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Гр. Добрич, с. Паскалево.


В периода 05.10.2020 - 19.10.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Шабла: с.Крапец - ул.“1-ва“, “7-ма“, "10-та“, “15-та“, “14-та“, “17-та“.


В периода 08.10.2020 - 05.11.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Шабла: с. Зах. Стояново, с. Стаевци и с. Граничар.


В периода 08.10.2020 - 05.11.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Шабла: с. Дуранкулак.


В периода 12.10.2020 - 05.11.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шабла: ул. Добруджа, ул. Червеноармейска, ул. Втори юни, ул. Търновска и пресечките около тях, Зърнобаза Шабла, Бетонов възел - Шабла.


В периода 12.10.2020 - 03.11.2020 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Шабла: СО Кария, Военни поделения и предприятие „НЕФТ и ГАЗ“.


В периода 09.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: квартал „Червената пръст“, ул. „Росица“, ул. „Вардар“, ул. „Чая“, ул. „Иван Георгиев“, ул. „Михаил Андреев“, ул. „Белмекен“.


В периода 14.10.2020 - 19.10.2020 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „25-ти Септември”; ул. Ал. Стамболийски”; ул. „Андрей Василев-Амира”; ул. „Ахелой 6”; ул. „Васил Левски”; ул. „Ген. Заимов”; ул. „Георги Бенковски”; ул. „Георги Сотиров”; ул. „Евстатий Рилски”; ул. „Ивайло”; ул. „Лев Толстой”; ул. „Максим Горки”; ул. „Стоян Воденичаров”; ул. „Цар Симеон”; бл. „Звезда 1” бл. „Звезда 2” „Морска зона Каварна“; „РПК Съгласие”; „БТК” ЕАД; бул. „България”: „Диви ЕС 9” ООД.


В периода 14.10.2020 - 19.10.2020 от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Ген.Тошево: с. Зограф, с. Узово, с. Сноп, с. Градини, с. Житен и част от с. Красен .


В периода 14.10.2020 - 19.10.2020 от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община ГенТошево: с. Изворово, ПС Генерал Тошево .


В периода 14.10.2020 - 19.10.2020 от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Ген. Тошево: с. Кардам, с. Огражден, с. Снягово, Птицеферма Генерал Тошево и с. Горняк.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Добричка и Община Крушари - селата: Абрит, Александрия, Батово, Бдинци, Бистрец, Богдан, Божурово, Бранище, Ведрина, Владимирово, Вратарите, Врачанци, Габер, Ген. Колево, Дебрене, Добрево, Добрин, Долина, Дончево, Драганово, Ефр. Бакалово, Житница, Загорци, Земенци, Зимница, Златия, Камен, Кап. Димитрово, Козлодуйци, Коритен, Котленци, Крагу лево, Крушари, Ловчанци, Лозенец, Ломница, Лясково, Малка Смолница, Миладиновци, Овчарово, Огняново, Одринци, Одърци, Опанец, Орлова Могила, Паскалево, Плачи дол, Победа, Полк. Дяково, Полк. Иваново, Полковник Свещарово, Поп Григорово, Пор. Кърджиевo, Прилеп, Приморци, Пчелино, Пчелник, Росеново, Самуилово, Свобода, Северняк, Северци, Славеево, Сливенци, Смолница, Соколник, Ст.Караджа, Стефаново, Стожер, Телериг, Тянево, Царевец, Черна.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Каварна - селата: Белгун, Било, Божурец, Българево, Видно, Вранино, Камен Бряг, Крупен, Нейково, Пор. Чунчево, Раковски, Св. Никола, Селце, Септемврийци, Топола.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Балчик: ул. „ Акад. Даки Йорданов“; ул. „Ал. Стамболийски“; ул. „Арда; ул. „Асен Златаров“; ул. „Асен Петков“; ж.к. „Балик“; м-ст „Белите скали“; ул. „Борис Янев“; ул. „Бузлуджа“; ул. „Бяло Море“; ул. „Варненска“; ул. „ВВС“; ул. „Велики Преслав“; ул. „Венелин“; ул. „Вит“; л. „Витоша“; ул. „Вихрен“; ул. „Волга“; ул. „Възкресия Деветакова“; ул. „Възраждане“; ул. „Генерал Заимов“; ул. „Ген. Попов“; ул. „Гео Милев“; ул. „Георги Бенковски“; ул. „Георги Раковски“; ул. „Гоце Делчев“; ул. „Дамба“; к-кс „Двореца“; ул. „Димитър Желев“; ул. „Димчо Дебелянов“; ул. „Дионисополис“; ул. „Д-р Ж.Бончев“; ул. „Д-р Зл. Петков“; ул. „Д-р И. Пенаков“; ул. „Драва“; ул. „Дунав"; ул. „Еделвайс“; ул. „Етър“; жск. „ Албена“; у . „Захари Зограф“; ул. „Ивайло“; ул. „Иван Вазов“; ул. „Изгрев“; ул. „Инж. И.Чернев“; ул. „Й. Йовков“; ул. „Иречек“; ул. „Искър“; ул. „К.Кисимов“; ул. „Камчия“; ул. „Кап. Г. Радков“; ул. „Кою Райчев“; местност „Кулака“; ул. „Л. Каравелов“; ул. „Люлин”; ул. „Марица“; м-ст „Момчил дере“; ул. „Независимост“; местност „Овч. плаж“; ул. „Осъм”; ул. „Панайот Волов“; ул. „Патр. Евтимий“; ул. „Пейо Яворов“; ул. „Пенчо Р. Славейков“; ул. „Пет ър Берон“; ул. „Пирин“; ул. „Плиска“; ул. „Приморска“; ул. „Пушкин“; м-ст „Разкопки“; ул.“С. Момчил“; ул. „Самара“; ул. „Славянска“; м-ст „Сборно Място“; ул. „Сребрист бряг“; ул. „Средна гора“; ул. „Ст. планина“; ул. „Ст. Караджа“; ул. „Страцин“; ул. „Струма“; ул. „Теменуга“; ул. „Тимок“; м-ст „Тузла“; м-ст „ Фиш – фиш“; ул. „Тунджа“ ; ул. „Хаджи Димитър“; ул. „Хан Аспарух“; ул. „Хан Омуртаг“; ул. „Хр. Ботев“; ул. „Хр. Смирненс ки“; ул. „Чайка“; ул. „Черни връх“; ул. „Черно море“; ул. „Янтра“; ул. „Ген. Иван Колев“; ул. „ Д-р Златко Пеков“; ул. „Кирил и Методий“.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Ген. Тошево: ул. „Алеко Константинов“; ул. „Ал. Гичев“; ул. „Ал. Димитров“; ул. „Ал. Стамболийски“; ул. „Асен Златаров“; ул. „Батак“; ул. „ Бачо Киро“; Бл. „Балкан“; ул. „Бузлуджа“; ул. „В. Койчев“; ул. „Васил Алексиев“; ул. „Васил Априлов“; ул. „Васил Левски“; ул. „Вел. Марино “; ул. „Велко Ангелов“; ул. „ Витоша“; ул. „Владимир Комаров“; ул. „Гаврил Генов“; ул. „Гео Милев“; ул. „Г. Бенковски“; ул. „Г. Кирков“; ул. „Георги Сава Раковски“; ул. „Дим. Благоев”; ул. „Дим. Дончев“; ул. „Дим. Петков“; ул. „Дим. Полянов“; ул. „Добри Чинтулов“; ул. „Добруджа“; ул. „Дора Габе“; ул. „Дочо Михайлов“; ул. „Дружба“; ул. „Еделвайс“; ул. „Елин Пелин“; ул. „Ив. Вазов“; ул. „Ив. Куманов“; ул. „Й. Йовков“; ул. „Калиакра“; ул. &bdquo ;Кап. Венко Савов“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Княз Батенберг“; ул. „ К. Кисимов“; ул. „Л. Каравелов“; ул. „Люлин“; ул. „Мадара“; ул. „Мусала“; ул. „Н. Вапцаров“; ул. „Н. Зидаров“; ул. „Независимост“; ул. „Неофит Бозвели“; ул. „Никола Петков“; ул. „Опълченска“; ул. „Отец Паисий“; ул. „П. Войвода“; ул. „П. Д. Петков“; ул. „П. К. Яворов“; ул. „П.Петков“; ул. „П.Р.Славейков“; ул. „Патр. Евтимий“;ул. „Пеньо Пенев“; ул. „Пирин“; ул. „Първи май“; ул. „Райко Даскалов“; ул. „Рила“; ул. „Славянска“; ул. „Софр. Врачански“; ул. „Ст. л-т Йордан Тенчев“; ул. „Станьо Милев“; ул. „Стара планина“; ул. „Ст. Караджа“; ул. „Ст. Стамболов“; ул. „Странджа“; ул. „Струма“; ул. „Тодор Рачински“; ул. „Трети Март“; ул. „Хаджи Димитър“; ул. „Хан Крум“; „Хр. Ботев“; ул. „Хр. Минчев“; ул. „Хр. Смирненски“; ул. „Цвятко Радойнов“; ул. „Черно море“; ул. „Черноризец Храбър“; ул. „Шипка“; ул. „Янтра“; ул. &bdqu o;Добри Орлов“; ул. „Тунджа“.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич: ул. „25 Септември“ ;б ул. „3-ти Март” ; ул. „8-ми Март“; ул. „Абрит“ ; ул. „Авиоград“ ; ул. „Аврора“ ; ул. „Агл. Поляна“ ; ул. „Адр. Будевска“ ; ул. „Ал. Кръстев“ ; ул. „Албена“; ул. „Ал. Константинов“ ; ул. „Ал. Батенберг“ ; ул. „Ал. Стамболийски“ ; ул. „Ален Мак“; ул. „Ан ел Стоянов“ ; ул. „Антон Стоянов“ ; ул. „Арда“ ; ул. „Армейска“ ; ул. „Асен Златаров“ ; ул. „Асеница“ ; ул. „Баба Парашкева“ ; ул. „Баба Тонка“ ; ж. к „Балик“ ; ул. „Батак“ ; ул. „Батовска“ ; ул. „Бачо Киро“ ; ул. „Белмекен“ ; ул. „Богдан“ ; ул. „Божур“; ул. „Б. Огнянов“ ; ул. „Боримечка“ ; ул. „Боряна“ ; ул. „Брацигово“ ; ул. „Брегалница“; ул. „Бузлуджа“ ; бул. „Русия“ ; ул. „България“ ; ул. „Бяла Река“ ; ул. „Вардар“ ; ул. „В. Априлов& ldquo; ; ул. „В. Левски“ ; ул. „В. Петлешков“ ; ул. „Вежен“ ; ул. „В. Търново“ ; ул. „Вида Димитрова“ ; ул. „Витоша“ ; ул. „Вихър“ ; ул. „Владая“ ; ул. „Войнишка“ ; ул. „Волга“ ; ул. „Възраждане“ ; м-ст „Гаази Баба“ ; м-ст „Лозята“ ; ул. „Г. Желязков“ ; ул. „Горчиви чешми“ ; ул. „Гара Юг“ ; ул. „Гвардейска“ ; ул. „Ген. Колев“ ; ул. „Ген. Столетов“ ; ул. „Ген. Г. Попов“ ; ул. „Ген. Ст.Попов“ ; ул. „Ген. Манзей“ ; ул. „Ген. Гурко“ ; ул. „Ген. Скоблев“ ; у . „Ген. Цимерман“ ; ул. „Г. Бенковски“ ; ул. „Г. Кирков“; ул. „Горски извор“ ; ул. „Гоце Делчев“ ; ул. „Гривица“ ; ул. „Д.Ковачев“; ул. „Даме Груев“ ; ул. „Даскал Д. Попов“ ; ул. „Д. Петков“ ; ул. „Добри Немиров“ ; бул. „Добр. Епопея“ ; ж. к „Добротица“ ; бул. „Добруджа“ ; ул. „Дойран“ ; ул. „Дора Габе“ ; ул. „Драва“ ; ж. к „Дружба“ ; ул. „Дунав“ ; ул. „Дуранкулак“ ; ул. „Еделвайс“ ; ул. „Екз. Йосиф I“ ; ул. „Емона“ ; ул. „Железничарска“ ; ул. &bdqu o;ЖП Линия“ ; ул. „Загоре“ ; ул. „Зах. Стоянов“ ; ул. „Здравец“ ; ул. „Зорница“ ; ул. „Ив. Пенаков“ ; ул. „Ив. Рилски“ ; ул. „Ивайло“ ; ул. „Ив. Вазов“ ; ул. „Ив. Георгиев“ ; ул. „Ив. Кършовски“ ; ул. „Иван Х. Вълков“ ; ул. „Иван Шишман“ ; ж. к „Иглика“ ; ул. „Изгрев“ ; ул. „Ил. Макариополски“ ; ул. „Илинден“ ; ул. „Ильо Войвода“ ; ул. „Индже Войвода“ ; ул. „Й. Йовков“ ; ул. „Искър“; ул. „К. Стойлов“ ; ул. „К. Христов“ ; ул. „Калиакра“ ; ул. „Камени ца“ ; ул. „Кап. Д. Списаревски“ ; ул. „Кап. Андреев“ ; ул. „Карвуна“ ; ул. „Катюша“ ; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Кл. Охридски“ ; ул. „Клисура“ ; ул. „Клокотница“ ; ул. „Ковачевци“ ; ул. „Княз Дондуков“ ; ул. „Кокиче“ ; ул. „Кольо Фичето“ ; ул. „Ком“ ; ул. „Копривщица“ ; ул. „Кочо Честименски“ ; ул. „Кр. Договор“ ; ул. „Кубадин“ ; ул. „Кубрат“ ; ул. „Л. Каравелов“ ; ул. „Л. Станчев“ ; ул. „Любимец“ ; ул. „ Люлебургас“ ; ул. „Люлин“ ; ул. „Момин Проход“ ; „ул. „Вел. Маринов“ ; ул. „Македония“ ; ул. „Максим Горки“ ; ул. „Малка Кайнарджа“ ; ул. „Маргарита“ ; ул. „М. Дринов“ ; ул. „Маяк“ ; ул. „Места“ ; ул. „Методи Кусевич“ ; ул. „МИР“ ; ул. „Митко Палаузов“ ; ул. „Н. Алексиев“ ; ул. „Н. Тахтунов“ ; ул. „Надежда“ ; ул. „Незабравка“ ; ул. „Независимост“ ; ул. „Неофит Бозвели“ ; ул. „Никола Петков“ ; ул. „Оборище“ ; ул. „Одрин“ ; ул. „Кузман Христов“ ; ул. „Петър Алексиев“ ; ул. „Опълченс ка“; ул. „Орфей“ ; ул. „Осъм“ ; ул. „Отец Паисий“ ; ул. „П. Д. Петков“ ; ул. „П. Р. Славейков“ ; ул. „Пан. Волов“ ; ул. „Пан. Станчев“ ; ул. „Пан. Хитов“ ; ул. „Пере Тошев“ ; ул. „Петко Войвода“ ; ул. „Петрохан“ ; ул. „Петър Берон“ ; ул. „Плиска“ ; ул. „Победа“; ул. „Полк. Калотинов“ ; ул. „Полк. Дрангов“ ; ул. „Поп Богомил“ ; ул. „Преслав“ ; ул. „Първомайска“ ; ул. „Пробуда“ ; ул. „Радецки“ ; ул. „Разлог“ ; ул. „Райко Цончев“ ; ул. „Райна Княгин я“ ; ул. „Рилци“ ; ул. „Ропотамо“ ; ул. „Росица“ ; ул. „Руен“ ; ул. „Сава Огнянов“ ; ул. „Самарско Знаме“ ; ул. „Сан Стефано“ ; ул. „Свобода“ ; ул. „Силистра“ ; ул. „Сима Войвода“ ; ул. „Синчец“ ; ул. „Сирма Войвода“ ; ул. „Славянска“ ; ул. „Софр. Врачански“ ; ул. „Средна гора“ ; ул. „Стара планина“ ; ул. „Ст. Караджа“ ; ул. „Ст. Стамболов“ ; ул. „Стоил Войвода“ ; ул. „Ст. Михайлов“ ; ул. „Страцин“ ; ж. к „Строител“ ; ул. „Струма“ ; ул. „Суха ека“ ; ул. „Твърдица“ ; ул. „Теменуга“ ; ул. „Тимок“ ; ул. „Т. Каблешков“ ; ул. „Тополите“ ; ул. „Трапезица“ ; ул. „Устрем“ ; ул. „Филип Тотю“ ; ул. „Хаджи Димитър“ ; ул. „Хайдут Пейо“ ; ул. „Хан Аспарух“ ; ул. „Хан Крум“ ; ул. „Хан Омуртаг“ ; ул. „Хан Тервел“ ; ул. „Хемус“ ; ул. „Хр. Ботев“ ; ул. „Хри.Смирненски“ ; ул. „Цанко Церковски“ ; ул. „Цар Иван Асен“ ; ул. „Цар Калоян“ ; ул. „Цар Освободител“ ; ул. „Цар Петър“ ; ул. „Самуил“ ; ул. „Ца р Симеон“ ; ул. „Чавдар“ ; ул. „Чайка“ ; ул. „Чая“ ; ул. „Черно море“ ; ул. „Черноризец Храбър“ ; ул. „Чорчолиги“ ; ул. „Шипка“ ; ул. „Янтра“; ул. „Ясна Поляна“ ; ул. „Автогара“ ; ул. „Ангел Кънчев“ ; ул. „Боровина“ ; ул. „Вит“ ; ул. „Ген. Киселов“ ; ул. „Екз. Антим“ ; ул. „Ерма“ ; ул. „Морава“ ; ул. „Странджа“ ; ул. „Охрид“ ; ул. „Райко Даскалов“ ; ул. „Родопи“ ; ул. „Тунджа“ ; ул. „Хан Кардам“.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „25 септември“; ул. „6-ти септември“; ул. „А. Захариев“; ул. „Авлига“; ул. „Ал. Стамболийски“; ул. „Андрей Василев – Амира“; ул. „Баба Тонка“; ул. „Бизоне“; Бл. „Бизоне“; Бл. „БКС“; Бл. „Боряна“; Бл. „Бр. Миладинови“; Бл. „Витоша“; Бл. „Гагарин“; Бл. „Гларус& ldquo;; Бл. „Делфин“; Бл. „Добротица“; Бл. „Дружба“; Бл. „Здравец“; Бл. „Изток“; Бл. „Зорница“ Бл. „ Калиакра“; Бл. „Карвуна“; Бл. „Мир“; Бл. „Младост“; Бл. „Мусала“; Бл. „Напредък“; Бл. „Перла“; Бл. „Прогрес“; Бл. „Република“, Бл. „Рила“; Бл. „Русалка“, Бл. „Свобода“; Бл. „Съгласие“; Бл. „Хан Аспарух“; Бл. „Черно море“; Бл. „Чайка“; Бл. „Чиракман“; ул. „Братя Шкорпил“; ул. „Бузлуджа“; ул. „България“; ул. „В. Левски“; ул . „Витоша“; ул. „Г. С. Раковски“; ул. „Ген Вл. Заимов“; ул. „Ген. Скобелев“; ул. „Гео Милев“; ул. „Г. Бенковски“; ул. „Г. Кирков“; ул. „Г. Сотиров“; ул. „Гларус“; ул. „Делфин“; ул. „Дим. Дончев“; ул. „Димчо Дебелянов“; ул. „Добри Орлов“; ул. „Добротица“; ул. „Добруджанка“; ул. „Дончо Ил. Стойков“; ул. „Евстатий Рилски“; жск. „Тракия“; ул. „Зах. Стоянов“; ул. „Здравец“; ул. „Ивайло“; ул. „Ив. Вазов“; ул. „Изгрев“; к. к „Иканталъка“; ул. &bdq uo;Й. Йовков“; ул. „Карвуна“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „к-н Д. Добрев“; ул. „Козлодуй“; ул. „Крайморска“; ул. „Курортна зона“; ул. „Лев Толстой“; ул. „Л. Каравелов“; ул. „Люлин“; м-ст „Лозята“; ул. „Максим Горки“; ул. „Марица“; ул. „Мистрал“; ул. „Н. Й. Вапцаров“; ул. „Оборище“; ул. „Общ.пазар“; ул. „П. К. Яворов“; ул. „П. Волов“; ул. „Р. Даскалов“; ул. „Сава Ганчев“; ул. „Сан Стефано“; ул. „Стара Планина“; ул. „Ст. Караджа“; ул. „Стоян П . Воденичаров“; ул. „Струма“; ул. „Тунджа“; ул. „Хаджи Димитър“; ул. „Хан Аспарух“; ул. „Хан Кубрат“; ул. „Хр. Ботев“; ул. „Хр. Смирненски“; ул. „Цар Калоян“; ул. „Черноморска“; ул. „Чиракман“; ул. „Шипка“; ул. „Янтра“; бл. „Добруджа“; ул. „Добри Христов“; ул. „Младост“; ул. „Простор“; ул. „Освобождение“; ул. „Царевец“.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Тервел: ул. „3-ти септември / 9-ти септември“ ; ул. „Ал. Константинов“ ; ул. „Ален Мак“ ; ул. „Ал. Стамболийски“ ; ул. „Арда“ ; ул. „Баба Тонка“ ; ул. „Бистрица“ ; ул. „Братя Миладинови“ ; ул. „Вардар“ ; ул. „Васил Левски“ ; ул. „Вит“ ; ул. „Витоша“ ; ул. „Вихрен“ ; ул. „Възраждане&ldq uo; ; ул. „Г. Бенковски“ ; ул. „Ген. Столетов“ ; ул. „Ген. Столетов / Лисенко“ ; ул. „Гео Милев“ ; ул. „ Георги Кроснев“ ; ул. „Градски парк“ ; ул. „Детелина“ ; ул. „Димитър Дончев“ ; ул. „Дочо Михайлов“ ; ул. „Дунав“ ; ул. „Захари Стоянов / Л. Димитров“ ; ул. „Захарий Зограф / Ан. Иванов“ ; ул. „Здравец“ ; ул. „Зл. Клас“ ; ул. „Зорница“ ; ул. „Иван Вазов“ ; ул. „Иглика“ ; ул. „Изгрев“ ; ул. „Йордан Йовков“ ; ул. „Искър“ ; ул. „Калина“ ; ул. „Камчия“ ; ул. &bdq uo;Кл. Охридски / В. Коларов“ ; ул. „Княз Борис I / Мичурин“ ; ул. „Лисенко“ ; ул. „Люлин“ ; ул. „Марица“ ; ул. „Металик“ ; ул. „Мусала“ ; ул. „Н. Й. Вапцаров“ ; ул. „Оборище“ ; ул. „Осогово“ ; ул. „Отец Паисий“ ; ул. „П. Махала“ ; ул. „Пирин“ ; ул. „Прогрес“ ; ул. „Раковски“ ; ул. „Рила“ ; ул. „Родопи“ ; ул. „Ропотамо“ ; ул. „Св. св. Кирил и Методий“ ; ул. „Симеон Велики“ ; ул. „Средна гора“ ; ул. „Ст. Планина / Малчика“ ; ул. „Стефан Караджа“ ; ул. „Стр ител“ ; ул. „Струма“ ; ул. „Суха река“ ; ул. „Теменуга“ ; ул. „Тимок „ ; ул. „Тича“ ; ул. „Тунджа“ ; ул. „Урожай“ ; ул. „Хаджи Димитър“ ; ул. „Хан Аспарух“ ; ул. „Хан Крум“ ; ул. „Хан Тервел“ ; ул. „Химик“ ; ул. „Христо Ботев“ ; ул. „Христо Смирненски“ ; ул. „Цар Иван Асен II“ ; ул. „Цар Калоян“ ; ул. „Черни връх“ ; ул. „Черно море“ ; ул. „Явор“ ; ул. „Янтра“.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шабла: ул. „Банско“; ул. „Батак“; ул. „Беласица“; ул. „Боровец“; ул. „Бузлуджа“; ул. „Веслец“; ул. „Висла“; ул. „Витоша“; ул. „Вихрен“; ул. „Волга“; ул. „Възраждане“; ул. „ДЗС“; ул. „Добруджа“; ул. „Долина“; ул. „Дунав“; ул. „Елисейна“; ул. „Заводска“; ул. &bdqu o;Изгрев“; ул. „Искър“; ул. „Камчия“; ул. „Клокотница“; ул. „Ком“; ул. „Комсомолска“; ул. „Лозенец“; ул. „Марица“; м-ст „Пердите“; ул. „Мургаш“; ул. „Нов Живот“; ул. „Несебър“; ул. „Опълченска“; ул. „П. Българанов“; ул. „Пионерска“; ул. „Пирин“; площад „Червено знаме“; ул. „Р.поле“; ул. „Риб. селище“; ул. „Рила“; ул. „Ропотамо“; ул. „Руен“; ул. „Свобода“; ул. „Синчец“; ул. „Слънчев бряг“; ул. „Ср. гора“; ул. „Стара планина& ldquo;; ул. „Струма“; ул. „Тузла“; ул. „Тунджа“; ул. „Търновска“; ул. „Урал“; ул. „Черно море“; ул. „Червеноармейска“; ул. „Черни връх“; ул. „Чипровска“; ул. „Шипка“; ул. „Янтра“.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Тервел - селата: Ангеларий, Балик, Безмер, Бенковски, Божан, Бонево, Воднянци, Войниково, Главанци, Градница, Гуслар, Дряновец, Енево, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Карапелит, Кладенци, Коларци, Кочмар, Мали Извор, Медово, Нова Камена, Орляк, Подслон, Полк. Савово, Поп Груево, Пор. Гешаново, Проф. Златарски, Сърнец, Фелдф. Дянково, Хитово, Че стименско..


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Ген. Тошево - селата: Ал. Стамболийски, Балканци, Василево, Вичово, Горица, Дъбовик, Житен, Изворово, Йовково, Кардам, Краище, Красен, Люляково, Малина, Методиево, Огражден, Пастир, Писарово, Преселенци, Присад, Пчеларово, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сноп, Снягово, Спасово, Узово, Чернооково.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Шабла - селата: Божаново, Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езерец, Захари Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Твърдица, Тюленово, Черноморци.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Балчик: К.К. Албена; селата: Безводица, Бобовец, Брястово, Гурково, Дропла, Дъбрава, Змеево, Кранево, Кремена, Ляхово, Оброчище, Пряспа, Рогачево, Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци, Храброво, Царичино, Църква.


Понеделник, 19.10.2020 г.:


В периода 28.09.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Балчик: с. Кранево - ул. „Дунав“, ул. „Чайка“, ул. „Волга“, част от ул. „България“, ул. „ Изгрев“, с. Оброчище, в.з. „Свилоза“.


В периода 28.09.2020 - 28.10.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Шабла: ул. "Долина", ул. "Шипка", ул. "Синчец", ул. "Витоша", ул. "Приморска", ул. "Дунав", ул."Македония".


В периода 28.09.2020 - 28.10.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тюленово.


В периода 28.09.2020 - 28.10.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крапец: ул. “2-ра“, ул. “7-ма“, ул. "3-та“, ул. “15-та“, ул. “4-та“, ул. “12-та“.


В периода 05.10.2020 - 30.11.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Балчик: с. Църква, с. Соколово, с. Рогачево, с. Кранево,с. Гурково, в. з. Свилоза, в. з. Изгрев, В. з. Бели скали , в .з. Сборно място, в.з. Двете чешми / Разкопки /; гр. Балчик - Ул. "Стара планина", ул. "Варненска", ул. "Тунджа", ул. "Средна гора", ул. "Дунав", ул. "Черни връх", ул. "Арда", ул. "Етър", ул. "Бузлуджа".


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Земенци, с. Загорци, с. Добрево, с. Свобода.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Александрия, с. Коритен, с. Абрит, с. Габер, с. Огняново, с. Кап. Димитрово, с. Северняк, с. Пор. Кърджиево.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Северци, с. Лозенец, с. Черна, с. Крагулево..


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Полк. Дяково, с. Благовец.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крушари.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бистрец, с. Телериг, с. Еф.Бакалово, с. Зимница, с. Брестница, с. Коларци.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крушари.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крушари.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Врачанци, с. Росеново, с. Божурово, с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци, гр. Добрич.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с. Козлодуйци, с. Пчелник, с. Тянево, с. Черна, гр. Добрич.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Гр. Добрич, с. Паскалево.


В периода 05.10.2020 - 19.10.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Шабла: с.Крапец - ул.“1-ва“, “7-ма“, "10-та“, “15-та“, “14-та“, “17-та“.


В периода 08.10.2020 - 05.11.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Шабла: с. Зах. Стояново, с. Стаевци и с. Граничар.


В периода 08.10.2020 - 05.11.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Шабла: с. Дуранкулак.


В периода 12.10.2020 - 05.11.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шабла: ул. Добруджа, ул. Червеноармейска, ул. Втори юни, ул. Търновска и пресечките около тях, Зърнобаза Шабла, Бетонов възел - Шабла.


В периода 12.10.2020 - 03.11.2020 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Шабла: СО Кария, Военни поделения и предприятие „НЕФТ и ГАЗ“.


В периода 09.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: квартал „Червената пръст“, ул. „Росица“, ул. „Вардар“, ул. „Чая“, ул. „Иван Георгиев“, ул. „Михаил Андреев“, ул. „Белмекен“.


В периода 19.10.2020 - 23.10.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Гр. Генерал Тошево - ул. "Васил Левски", ул. "Антон Страшимиров" и ул. "Александър Гичев".


На 19.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Град Балчик - "Агро резерв", "Съни пропъртис", "Маша красс", част от вилна зона "Сборно място", част от вилна зона "Бели скали", комплекс "Двореца - ботаническа градина, заведения, магазини, офиси, ресторанти и хотели; част от алея "Дамба" под "Двореца", комплекс "Тихия кът", спа център "Реджина Мария", ресторант "Корона", сграда на Г за КОС, хотел "Париж", почивни станции "Свобода", "Овчарски плаж", "БЧК", бензиностанция на "Албенски път".


В периода 14.10.2020 - 19.10.2020 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „25-ти Септември”; ул. Ал. Стамболийски”; ул. „Андрей Василев-Амира”; ул. „Ахелой 6”; ул. „Васил Левски”; ул. „Ген. Заимов”; ул. „Георги Бенковски”; ул. „Георги Сотиров”; ул. „Евстатий Рилски”; ул. „Ивайло”; ул. „Лев Толстой”; ул. „Максим Горки”; ул. „Стоян Воденичаров”; ул. „Цар Симеон”; бл. „Звезда 1” бл. „Звезда 2” „Морска зона Каварна“; „РПК Съгласие”; „БТК” ЕАД; бул. „България”: „Диви ЕС 9” ООД.


В периода 14.10.2020 - 19.10.2020 от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Ген.Тошево: с. Зограф, с. Узово, с. Сноп, с. Градини, с. Житен и част от с. Красен .


В периода 14.10.2020 - 19.10.2020 от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община ГенТошево: с. Изворово, ПС Генерал Тошево .


В периода 14.10.2020 - 19.10.2020 от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Ген. Тошево: с. Кардам, с. Огражден, с. Снягово, Птицеферма Генерал Тошево и с. Горняк.


В периода 19.10.2020 - 21.10.2020 от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево: ВЕЛ Керамичен завод от п/ст Генерал Тошево, завод „Керамик“, "Гентомил", "Геотерм", кв. „Пастир“, и улиците: „Елин Пелин“, „В. Ангелов“, „Марица“ и „В. Маринов“.


В периода 19.10.2020 - 23.10.2020 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добричка: с. Одринци, с. Самуилово .


На 19.10.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „25-ти септември”; ул. Ал. Стамболийски”; ул. „Андрей Василев-Амира”; ул. „Ахелой 6”; ул. „Васил Левски”; бул. „България”; ул. „Ген. Заимов”; ул. „Георги Бенковски”; ул. „Георги Сотиров”; ул. „Евстатий Рилски”; ул. „Захари Стоянов”; ул. „Ивайло”; ул. „Искър”; ул. „Лев Толстой”; ул. „Максим Горки&rdqu o;; ул. „П. Р. Славейков”; ул. „Райко Даскалов”; ул. „Сава Ганчев”; ул. „Ст. Караджа”; ул. „Стоян Воденичаров”; ул. „Христо Ботев”; ул. „Христо Смирненски”; ул. „Цар Симеон”; ул. „Янтра”; по ул. „Васил Левски”; ул. „Георги Бенковски”; ул. „Георги Сотиров; ул. „Максим Горки”; ул. „Сава Ганчев”; ул. „Христо Ботев”; ул. „Христо Смирненски”: бл. „Добротица”; бл. „Карвуна”; бл. „Тракия”; бл. „Звезда 1” бл. „Звезда 2” „м-ст Старите лозя”; „РПК Съгл сие”; „БТК” ЕАД; бул. „България”: „Пътно поддържане-Балчик” ЕООД; „Борисов-Драганов” ООД; „Напоителни системи” ЕАД; „Фрукталина” ООД; „Логос” ЕООД; „Петрол” АД; „Диви ЕС 9” ООД; „ВиК” ЕООД; „Гергана-Деница” ЕООД; „ВГ-Груп” ЕООД; „Кей енд ес енерджи-2” ЕООД; „ВГ – 5” ЕООД; „Пиндиков” ООД; „Дончо Янев” ЕООД; „РПК Съгласие”; „БТК” ЕАД; ГРУ „Гимназия 1”.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Добричка и Община Крушари - селата: Абрит, Александрия, Батово, Бдинци, Бистрец, Богдан, Божурово, Бранище, Ведрина, Владимирово, Вратарите, Врачанци, Габер, Ген. Колево, Дебрене, Добрево, Добрин, Долина, Дончево, Драганово, Ефр. Бакалово, Житница, Загорци, Земенци, Зимница, Златия, Камен, Кап. Димитрово, Козлодуйци, Коритен, Котленци, Крагу лево, Крушари, Ловчанци, Лозенец, Ломница, Лясково, Малка Смолница, Миладиновци, Овчарово, Огняново, Одринци, Одърци, Опанец, Орлова Могила, Паскалево, Плачи дол, Победа, Полк. Дяково, Полк. Иваново, Полковник Свещарово, Поп Григорово, Пор. Кърджиевo, Прилеп, Приморци, Пчелино, Пчелник, Росеново, Самуилово, Свобода, Северняк, Северци, Славеево, Сливенци, Смолница, Соколник, Ст.Караджа, Стефаново, Стожер, Телериг, Тянево, Царевец, Черна.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Каварна - селата: Белгун, Било, Божурец, Българево, Видно, Вранино, Камен Бряг, Крупен, Нейково, Пор. Чунчево, Раковски, Св. Никола, Селце, Септемврийци, Топола.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Балчик: ул. „ Акад. Даки Йорданов“; ул. „Ал. Стамболийски“; ул. „Арда; ул. „Асен Златаров“; ул. „Асен Петков“; ж.к. „Балик“; м-ст „Белите скали“; ул. „Борис Янев“; ул. „Бузлуджа“; ул. „Бяло Море“; ул. „Варненска“; ул. „ВВС“; ул. „Велики Преслав“; ул. „Венелин“; ул. „Вит“; л. „Витоша“; ул. „Вихрен“; ул. „Волга“; ул. „Възкресия Деветакова“; ул. „Възраждане“; ул. „Генерал Заимов“; ул. „Ген. Попов“; ул. „Гео Милев“; ул. „Георги Бенковски“; ул. „Георги Раковски“; ул. „Гоце Делчев“; ул. „Дамба“; к-кс „Двореца“; ул. „Димитър Желев“; ул. „Димчо Дебелянов“; ул. „Дионисополис“; ул. „Д-р Ж.Бончев“; ул. „Д-р Зл. Петков“; ул. „Д-р И. Пенаков“; ул. „Драва“; ул. „Дунав"; ул. „Еделвайс“; ул. „Етър“; жск. „ Албена“; у . „Захари Зограф“; ул. „Ивайло“; ул. „Иван Вазов“; ул. „Изгрев“; ул. „Инж. И.Чернев“; ул. „Й. Йовков“; ул. „Иречек“; ул. „Искър“; ул. „К.Кисимов“; ул. „Камчия“; ул. „Кап. Г. Радков“; ул. „Кою Райчев“; местност „Кулака“; ул. „Л. Каравелов“; ул. „Люлин”; ул. „Марица“; м-ст „Момчил дере“; ул. „Независимост“; местност „Овч. плаж“; ул. „Осъм”; ул. „Панайот Волов“; ул. „Патр. Евтимий“; ул. „Пейо Яворов“; ул. „Пенчо Р. Славейков“; ул. „Пет ър Берон“; ул. „Пирин“; ул. „Плиска“; ул. „Приморска“; ул. „Пушкин“; м-ст „Разкопки“; ул.“С. Момчил“; ул. „Самара“; ул. „Славянска“; м-ст „Сборно Място“; ул. „Сребрист бряг“; ул. „Средна гора“; ул. „Ст. планина“; ул. „Ст. Караджа“; ул. „Страцин“; ул. „Струма“; ул. „Теменуга“; ул. „Тимок“; м-ст „Тузла“; м-ст „ Фиш – фиш“; ул. „Тунджа“ ; ул. „Хаджи Димитър“; ул. „Хан Аспарух“; ул. „Хан Омуртаг“; ул. „Хр. Ботев“; ул. „Хр. Смирненс ки“; ул. „Чайка“; ул. „Черни връх“; ул. „Черно море“; ул. „Янтра“; ул. „Ген. Иван Колев“; ул. „ Д-р Златко Пеков“; ул. „Кирил и Методий“.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Ген. Тошево: ул. „Алеко Константинов“; ул. „Ал. Гичев“; ул. „Ал. Димитров“; ул. „Ал. Стамболийски“; ул. „Асен Златаров“; ул. „Батак“; ул. „ Бачо Киро“; Бл. „Балкан“; ул. „Бузлуджа“; ул. „В. Койчев“; ул. „Васил Алексиев“; ул. „Васил Априлов“; ул. „Васил Левски“; ул. „Вел. Марино “; ул. „Велко Ангелов“; ул. „ Витоша“; ул. „Владимир Комаров“; ул. „Гаврил Генов“; ул. „Гео Милев“; ул. „Г. Бенковски“; ул. „Г. Кирков“; ул. „Георги Сава Раковски“; ул. „Дим. Благоев”; ул. „Дим. Дончев“; ул. „Дим. Петков“; ул. „Дим. Полянов“; ул. „Добри Чинтулов“; ул. „Добруджа“; ул. „Дора Габе“; ул. „Дочо Михайлов“; ул. „Дружба“; ул. „Еделвайс“; ул. „Елин Пелин“; ул. „Ив. Вазов“; ул. „Ив. Куманов“; ул. „Й. Йовков“; ул. „Калиакра“; ул. &bdquo ;Кап. Венко Савов“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Княз Батенберг“; ул. „ К. Кисимов“; ул. „Л. Каравелов“; ул. „Люлин“; ул. „Мадара“; ул. „Мусала“; ул. „Н. Вапцаров“; ул. „Н. Зидаров“; ул. „Независимост“; ул. „Неофит Бозвели“; ул. „Никола Петков“; ул. „Опълченска“; ул. „Отец Паисий“; ул. „П. Войвода“; ул. „П. Д. Петков“; ул. „П. К. Яворов“; ул. „П.Петков“; ул. „П.Р.Славейков“; ул. „Патр. Евтимий“;ул. „Пеньо Пенев“; ул. „Пирин“; ул. „Първи май“; ул. „Райко Даскалов“; ул. „Рила“; ул. „Славянска“; ул. „Софр. Врачански“; ул. „Ст. л-т Йордан Тенчев“; ул. „Станьо Милев“; ул. „Стара планина“; ул. „Ст. Караджа“; ул. „Ст. Стамболов“; ул. „Странджа“; ул. „Струма“; ул. „Тодор Рачински“; ул. „Трети Март“; ул. „Хаджи Димитър“; ул. „Хан Крум“; „Хр. Ботев“; ул. „Хр. Минчев“; ул. „Хр. Смирненски“; ул. „Цвятко Радойнов“; ул. „Черно море“; ул. „Черноризец Храбър“; ул. „Шипка“; ул. „Янтра“; ул. &bdqu o;Добри Орлов“; ул. „Тунджа“.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич: ул. „25 Септември“ ;б ул. „3-ти Март” ; ул. „8-ми Март“; ул. „Абрит“ ; ул. „Авиоград“ ; ул. „Аврора“ ; ул. „Агл. Поляна“ ; ул. „Адр. Будевска“ ; ул. „Ал. Кръстев“ ; ул. „Албена“; ул. „Ал. Константинов“ ; ул. „Ал. Батенберг“ ; ул. „Ал. Стамболийски“ ; ул. „Ален Мак“; ул. „Ан ел Стоянов“ ; ул. „Антон Стоянов“ ; ул. „Арда“ ; ул. „Армейска“ ; ул. „Асен Златаров“ ; ул. „Асеница“ ; ул. „Баба Парашкева“ ; ул. „Баба Тонка“ ; ж. к „Балик“ ; ул. „Батак“ ; ул. „Батовска“ ; ул. „Бачо Киро“ ; ул. „Белмекен“ ; ул. „Богдан“ ; ул. „Божур“; ул. „Б. Огнянов“ ; ул. „Боримечка“ ; ул. „Боряна“ ; ул. „Брацигово“ ; ул. „Брегалница“; ул. „Бузлуджа“ ; бул. „Русия“ ; ул. „България“ ; ул. „Бяла Река“ ; ул. „Вардар“ ; ул. „В. Априлов& ldquo; ; ул. „В. Левски“ ; ул. „В. Петлешков“ ; ул. „Вежен“ ; ул. „В. Търново“ ; ул. „Вида Димитрова“ ; ул. „Витоша“ ; ул. „Вихър“ ; ул. „Владая“ ; ул. „Войнишка“ ; ул. „Волга“ ; ул. „Възраждане“ ; м-ст „Гаази Баба“ ; м-ст „Лозята“ ; ул. „Г. Желязков“ ; ул. „Горчиви чешми“ ; ул. „Гара Юг“ ; ул. „Гвардейска“ ; ул. „Ген. Колев“ ; ул. „Ген. Столетов“ ; ул. „Ген. Г. Попов“ ; ул. „Ген. Ст.Попов“ ; ул. „Ген. Манзей“ ; ул. „Ген. Гурко“ ; ул. „Ген. Скоблев“ ; у . „Ген. Цимерман“ ; ул. „Г. Бенковски“ ; ул. „Г. Кирков“; ул. „Горски извор“ ; ул. „Гоце Делчев“ ; ул. „Гривица“ ; ул. „Д.Ковачев“; ул. „Даме Груев“ ; ул. „Даскал Д. Попов“ ; ул. „Д. Петков“ ; ул. „Добри Немиров“ ; бул. „Добр. Епопея“ ; ж. к „Добротица“ ; бул. „Добруджа“ ; ул. „Дойран“ ; ул. „Дора Габе“ ; ул. „Драва“ ; ж. к „Дружба“ ; ул. „Дунав“ ; ул. „Дуранкулак“ ; ул. „Еделвайс“ ; ул. „Екз. Йосиф I“ ; ул. „Емона“ ; ул. „Железничарска“ ; ул. &bdqu o;ЖП Линия“ ; ул. „Загоре“ ; ул. „Зах. Стоянов“ ; ул. „Здравец“ ; ул. „Зорница“ ; ул. „Ив. Пенаков“ ; ул. „Ив. Рилски“ ; ул. „Ивайло“ ; ул. „Ив. Вазов“ ; ул. „Ив. Георгиев“ ; ул. „Ив. Кършовски“ ; ул. „Иван Х. Вълков“ ; ул. „Иван Шишман“ ; ж. к „Иглика“ ; ул. „Изгрев“ ; ул. „Ил. Макариополски“ ; ул. „Илинден“ ; ул. „Ильо Войвода“ ; ул. „Индже Войвода“ ; ул. „Й. Йовков“ ; ул. „Искър“; ул. „К. Стойлов“ ; ул. „К. Христов“ ; ул. „Калиакра“ ; ул. „Камени ца“ ; ул. „Кап. Д. Списаревски“ ; ул. „Кап. Андреев“ ; ул. „Карвуна“ ; ул. „Катюша“ ; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Кл. Охридски“ ; ул. „Клисура“ ; ул. „Клокотница“ ; ул. „Ковачевци“ ; ул. „Княз Дондуков“ ; ул. „Кокиче“ ; ул. „Кольо Фичето“ ; ул. „Ком“ ; ул. „Копривщица“ ; ул. „Кочо Честименски“ ; ул. „Кр. Договор“ ; ул. „Кубадин“ ; ул. „Кубрат“ ; ул. „Л. Каравелов“ ; ул. „Л. Станчев“ ; ул. „Любимец“ ; ул. „ Люлебургас“ ; ул. „Люлин“ ; ул. „Момин Проход“ ; „ул. „Вел. Маринов“ ; ул. „Македония“ ; ул. „Максим Горки“ ; ул. „Малка Кайнарджа“ ; ул. „Маргарита“ ; ул. „М. Дринов“ ; ул. „Маяк“ ; ул. „Места“ ; ул. „Методи Кусевич“ ; ул. „МИР“ ; ул. „Митко Палаузов“ ; ул. „Н. Алексиев“ ; ул. „Н. Тахтунов“ ; ул. „Надежда“ ; ул. „Незабравка“ ; ул. „Независимост“ ; ул. „Неофит Бозвели“ ; ул. „Никола Петков“ ; ул. „Оборище“ ; ул. „Одрин“ ; ул. „Кузман Христов“ ; ул. „Петър Алексиев“ ; ул. „Опълченс ка“; ул. „Орфей“ ; ул. „Осъм“ ; ул. „Отец Паисий“ ; ул. „П. Д. Петков“ ; ул. „П. Р. Славейков“ ; ул. „Пан. Волов“ ; ул. „Пан. Станчев“ ; ул. „Пан. Хитов“ ; ул. „Пере Тошев“ ; ул. „Петко Войвода“ ; ул. „Петрохан“ ; ул. „Петър Берон“ ; ул. „Плиска“ ; ул. „Победа“; ул. „Полк. Калотинов“ ; ул. „Полк. Дрангов“ ; ул. „Поп Богомил“ ; ул. „Преслав“ ; ул. „Първомайска“ ; ул. „Пробуда“ ; ул. „Радецки“ ; ул. „Разлог“ ; ул. „Райко Цончев“ ; ул. „Райна Княгин я“ ; ул. „Рилци“ ; ул. „Ропотамо“ ; ул. „Росица“ ; ул. „Руен“ ; ул. „Сава Огнянов“ ; ул. „Самарско Знаме“ ; ул. „Сан Стефано“ ; ул. „Свобода“ ; ул. „Силистра“ ; ул. „Сима Войвода“ ; ул. „Синчец“ ; ул. „Сирма Войвода“ ; ул. „Славянска“ ; ул. „Софр. Врачански“ ; ул. „Средна гора“ ; ул. „Стара планина“ ; ул. „Ст. Караджа“ ; ул. „Ст. Стамболов“ ; ул. „Стоил Войвода“ ; ул. „Ст. Михайлов“ ; ул. „Страцин“ ; ж. к „Строител“ ; ул. „Струма“ ; ул. „Суха ека“ ; ул. „Твърдица“ ; ул. „Теменуга“ ; ул. „Тимок“ ; ул. „Т. Каблешков“ ; ул. „Тополите“ ; ул. „Трапезица“ ; ул. „Устрем“ ; ул. „Филип Тотю“ ; ул. „Хаджи Димитър“ ; ул. „Хайдут Пейо“ ; ул. „Хан Аспарух“ ; ул. „Хан Крум“ ; ул. „Хан Омуртаг“ ; ул. „Хан Тервел“ ; ул. „Хемус“ ; ул. „Хр. Ботев“ ; ул. „Хри.Смирненски“ ; ул. „Цанко Церковски“ ; ул. „Цар Иван Асен“ ; ул. „Цар Калоян“ ; ул. „Цар Освободител“ ; ул. „Цар Петър“ ; ул. „Самуил“ ; ул. „Ца р Симеон“ ; ул. „Чавдар“ ; ул. „Чайка“ ; ул. „Чая“ ; ул. „Черно море“ ; ул. „Черноризец Храбър“ ; ул. „Чорчолиги“ ; ул. „Шипка“ ; ул. „Янтра“; ул. „Ясна Поляна“ ; ул. „Автогара“ ; ул. „Ангел Кънчев“ ; ул. „Боровина“ ; ул. „Вит“ ; ул. „Ген. Киселов“ ; ул. „Екз. Антим“ ; ул. „Ерма“ ; ул. „Морава“ ; ул. „Странджа“ ; ул. „Охрид“ ; ул. „Райко Даскалов“ ; ул. „Родопи“ ; ул. „Тунджа“ ; ул. „Хан Кардам“.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „25 септември“; ул. „6-ти септември“; ул. „А. Захариев“; ул. „Авлига“; ул. „Ал. Стамболийски“; ул. „Андрей Василев – Амира“; ул. „Баба Тонка“; ул. „Бизоне“; Бл. „Бизоне“; Бл. „БКС“; Бл. „Боряна“; Бл. „Бр. Миладинови“; Бл. „Витоша“; Бл. „Гагарин“; Бл. „Гларус& ldquo;; Бл. „Делфин“; Бл. „Добротица“; Бл. „Дружба“; Бл. „Здравец“; Бл. „Изток“; Бл. „Зорница“ Бл. „ Калиакра“; Бл. „Карвуна“; Бл. „Мир“; Бл. „Младост“; Бл. „Мусала“; Бл. „Напредък“; Бл. „Перла“; Бл. „Прогрес“; Бл. „Република“, Бл. „Рила“; Бл. „Русалка“, Бл. „Свобода“; Бл. „Съгласие“; Бл. „Хан Аспарух“; Бл. „Черно море“; Бл. „Чайка“; Бл. „Чиракман“; ул. „Братя Шкорпил“; ул. „Бузлуджа“; ул. „България“; ул. „В. Левски“; ул . „Витоша“; ул. „Г. С. Раковски“; ул. „Ген Вл. Заимов“; ул. „Ген. Скобелев“; ул. „Гео Милев“; ул. „Г. Бенковски“; ул. „Г. Кирков“; ул. „Г. Сотиров“; ул. „Гларус“; ул. „Делфин“; ул. „Дим. Дончев“; ул. „Димчо Дебелянов“; ул. „Добри Орлов“; ул. „Добротица“; ул. „Добруджанка“; ул. „Дончо Ил. Стойков“; ул. „Евстатий Рилски“; жск. „Тракия“; ул. „Зах. Стоянов“; ул. „Здравец“; ул. „Ивайло“; ул. „Ив. Вазов“; ул. „Изгрев“; к. к „Иканталъка“; ул. &bdq uo;Й. Йовков“; ул. „Карвуна“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „к-н Д. Добрев“; ул. „Козлодуй“; ул. „Крайморска“; ул. „Курортна зона“; ул. „Лев Толстой“; ул. „Л. Каравелов“; ул. „Люлин“; м-ст „Лозята“; ул. „Максим Горки“; ул. „Марица“; ул. „Мистрал“; ул. „Н. Й. Вапцаров“; ул. „Оборище“; ул. „Общ.пазар“; ул. „П. К. Яворов“; ул. „П. Волов“; ул. „Р. Даскалов“; ул. „Сава Ганчев“; ул. „Сан Стефано“; ул. „Стара Планина“; ул. „Ст. Караджа“; ул. „Стоян П . Воденичаров“; ул. „Струма“; ул. „Тунджа“; ул. „Хаджи Димитър“; ул. „Хан Аспарух“; ул. „Хан Кубрат“; ул. „Хр. Ботев“; ул. „Хр. Смирненски“; ул. „Цар Калоян“; ул. „Черноморска“; ул. „Чиракман“; ул. „Шипка“; ул. „Янтра“; бл. „Добруджа“; ул. „Добри Христов“; ул. „Младост“; ул. „Простор“; ул. „Освобождение“; ул. „Царевец“.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Тервел: ул. „3-ти септември / 9-ти септември“ ; ул. „Ал. Константинов“ ; ул. „Ален Мак“ ; ул. „Ал. Стамболийски“ ; ул. „Арда“ ; ул. „Баба Тонка“ ; ул. „Бистрица“ ; ул. „Братя Миладинови“ ; ул. „Вардар“ ; ул. „Васил Левски“ ; ул. „Вит“ ; ул. „Витоша“ ; ул. „Вихрен“ ; ул. „Възраждане&ldq uo; ; ул. „Г. Бенковски“ ; ул. „Ген. Столетов“ ; ул. „Ген. Столетов / Лисенко“ ; ул. „Гео Милев“ ; ул. „ Георги Кроснев“ ; ул. „Градски парк“ ; ул. „Детелина“ ; ул. „Димитър Дончев“ ; ул. „Дочо Михайлов“ ; ул. „Дунав“ ; ул. „Захари Стоянов / Л. Димитров“ ; ул. „Захарий Зограф / Ан. Иванов“ ; ул. „Здравец“ ; ул. „Зл. Клас“ ; ул. „Зорница“ ; ул. „Иван Вазов“ ; ул. „Иглика“ ; ул. „Изгрев“ ; ул. „Йордан Йовков“ ; ул. „Искър“ ; ул. „Калина“ ; ул. „Камчия“ ; ул. &bdq uo;Кл. Охридски / В. Коларов“ ; ул. „Княз Борис I / Мичурин“ ; ул. „Лисенко“ ; ул. „Люлин“ ; ул. „Марица“ ; ул. „Металик“ ; ул. „Мусала“ ; ул. „Н. Й. Вапцаров“ ; ул. „Оборище“ ; ул. „Осогово“ ; ул. „Отец Паисий“ ; ул. „П. Махала“ ; ул. „Пирин“ ; ул. „Прогрес“ ; ул. „Раковски“ ; ул. „Рила“ ; ул. „Родопи“ ; ул. „Ропотамо“ ; ул. „Св. св. Кирил и Методий“ ; ул. „Симеон Велики“ ; ул. „Средна гора“ ; ул. „Ст. Планина / Малчика“ ; ул. „Стефан Караджа“ ; ул. „Стр ител“ ; ул. „Струма“ ; ул. „Суха река“ ; ул. „Теменуга“ ; ул. „Тимок „ ; ул. „Тича“ ; ул. „Тунджа“ ; ул. „Урожай“ ; ул. „Хаджи Димитър“ ; ул. „Хан Аспарух“ ; ул. „Хан Крум“ ; ул. „Хан Тервел“ ; ул. „Химик“ ; ул. „Христо Ботев“ ; ул. „Христо Смирненски“ ; ул. „Цар Иван Асен II“ ; ул. „Цар Калоян“ ; ул. „Черни връх“ ; ул. „Черно море“ ; ул. „Явор“ ; ул. „Янтра“.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шабла: ул. „Банско“; ул. „Батак“; ул. „Беласица“; ул. „Боровец“; ул. „Бузлуджа“; ул. „Веслец“; ул. „Висла“; ул. „Витоша“; ул. „Вихрен“; ул. „Волга“; ул. „Възраждане“; ул. „ДЗС“; ул. „Добруджа“; ул. „Долина“; ул. „Дунав“; ул. „Елисейна“; ул. „Заводска“; ул. &bdqu o;Изгрев“; ул. „Искър“; ул. „Камчия“; ул. „Клокотница“; ул. „Ком“; ул. „Комсомолска“; ул. „Лозенец“; ул. „Марица“; м-ст „Пердите“; ул. „Мургаш“; ул. „Нов Живот“; ул. „Несебър“; ул. „Опълченска“; ул. „П. Българанов“; ул. „Пионерска“; ул. „Пирин“; площад „Червено знаме“; ул. „Р.поле“; ул. „Риб. селище“; ул. „Рила“; ул. „Ропотамо“; ул. „Руен“; ул. „Свобода“; ул. „Синчец“; ул. „Слънчев бряг“; ул. „Ср. гора“; ул. „Стара планина& ldquo;; ул. „Струма“; ул. „Тузла“; ул. „Тунджа“; ул. „Търновска“; ул. „Урал“; ул. „Черно море“; ул. „Червеноармейска“; ул. „Черни връх“; ул. „Чипровска“; ул. „Шипка“; ул. „Янтра“.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Тервел - селата: Ангеларий, Балик, Безмер, Бенковски, Божан, Бонево, Воднянци, Войниково, Главанци, Градница, Гуслар, Дряновец, Енево, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Карапелит, Кладенци, Коларци, Кочмар, Мали Извор, Медово, Нова Камена, Орляк, Подслон, Полк. Савово, Поп Груево, Пор. Гешаново, Проф. Златарски, Сърнец, Фелдф. Дянково, Хитово, Че стименско..


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Ген. Тошево - селата: Ал. Стамболийски, Балканци, Василево, Вичово, Горица, Дъбовик, Житен, Изворово, Йовково, Кардам, Краище, Красен, Люляково, Малина, Методиево, Огражден, Пастир, Писарово, Преселенци, Присад, Пчеларово, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сноп, Снягово, Спасово, Узово, Чернооково.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Шабла - селата: Божаново, Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езерец, Захари Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Твърдица, Тюленово, Черноморци.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Балчик: К.К. Албена; селата: Безводица, Бобовец, Брястово, Гурково, Дропла, Дъбрава, Змеево, Кранево, Кремена, Ляхово, Оброчище, Пряспа, Рогачево, Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци, Храброво, Царичино, Църква.


На 19.10.2020 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: района на болницата: МАРТИНОВ-2003 ЕООД, ЧЕРНЕВАФАРМА ЕООД, ЦБА-ДОБРИЧ ООД, ЕЛИТ 67 ЕООД, бул. "Трети март" № 42, ул."Витоша" № 11, ул."Еделвайс" № 18, ул."Панайот Хитов" № 27-33, 34, ул. "Даскал Д. Попов" № 2, 4, ул. "Зах. Стоянов" № 57, 73-77, ул. "Кирил и Методий" № 55.


Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на Около МБАЛ - Добрич.


На 19.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: ул. „Бойчо Огнянов“, ул. „Самарско знаме“, ж.к. „Христо Ботев“, бл. 2, 5 и 10, СУ „Димитър Талев“.


В периода 19.10.2020 - 23.10.2020 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добричка: с. Стефан Караджа, с. Царевец, с. Ген. Колево, с. Победа, с. Полк. Минково, с. Котленци, с. Полк. Свещарово, част от околовръстен път Добрич - МТП Север, МТП Детелина, МТП Оранжерия - КЛАС 2000 ЕООД; ЕТ КОМПЛЕКТСТРОЙ; АТАНАСОВ ГРУП ЕООД; АГРОМЕДА ООД .


На 19.10.2020 от 13:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: АНИ - МЕС ЕООД.


Вторник, 20.10.2020 г.:


В периода 28.09.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Балчик: с. Кранево - ул. „Дунав“, ул. „Чайка“, ул. „Волга“, част от ул. „България“, ул. „ Изгрев“, с. Оброчище, в.з. „Свилоза“.


В периода 28.09.2020 - 28.10.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Шабла: ул. "Долина", ул. "Шипка", ул. "Синчец", ул. "Витоша", ул. "Приморска", ул. "Дунав", ул."Македония".


В периода 28.09.2020 - 28.10.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тюленово.


В периода 28.09.2020 - 28.10.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крапец: ул. “2-ра“, ул. “7-ма“, ул. "3-та“, ул. “15-та“, ул. “4-та“, ул. “12-та“.


В периода 05.10.2020 - 30.11.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Балчик: с. Църква, с. Соколово, с. Рогачево, с. Кранево,с. Гурково, в. з. Свилоза, в. з. Изгрев, В. з. Бели скали , в .з. Сборно място, в.з. Двете чешми / Разкопки /; гр. Балчик - Ул. "Стара планина", ул. "Варненска", ул. "Тунджа", ул. "Средна гора", ул. "Дунав", ул. "Черни връх", ул. "Арда", ул. "Етър", ул. "Бузлуджа"..


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Земенци, с. Загорци, с. Добрево, с. Свобода.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Александрия, с. Коритен, с. Абрит, с. Габер, с. Огняново, с. Кап. Димитрово, с. Северняк, с. Пор. Кърджиево.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Северци, с. Лозенец, с. Черна, с. Крагулево..


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Полк. Дяково, с. Благовец.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крушари.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бистрец, с. Телериг, с. Еф.Бакалово, с. Зимница, с. Брестница, с. Коларци.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крушари.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крушари.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Врачанци, с. Росеново, с. Божурово, с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци, гр. Добрич.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с. Козлодуйци, с. Пчелник, с. Тянево, с. Черна, гр. Добрич.


В периода 05.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Гр. Добрич, с. Паскалево.


В периода 08.10.2020 - 05.11.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Шабла: с. Зах. Стояново, с. Стаевци и с. Граничар.


В периода 08.10.2020 - 05.11.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Шабла: с. Дуранкулак.


В периода 12.10.2020 - 05.11.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шабла: ул. Добруджа, ул. Червеноармейска, ул. Втори юни, ул. Търновска и пресечките около тях, Зърнобаза Шабла, Бетонов възел - Шабла.


В периода 12.10.2020 - 03.11.2020 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Шабла: СО Кария, Военни поделения и предприятие „НЕФТ и ГАЗ“.


В периода 09.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: квартал „Червената пръст“, ул. „Росица“, ул. „Вардар“, ул. „Чая“, ул. „Иван Георгиев“, ул. „Михаил Андреев“, ул. „Белмекен“.


В периода 19.10.2020 - 23.10.2020 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Гр. Генерал Тошево - ул. "Васил Левски", ул. "Антон Страшимиров" и ул. "Александър Гичев".


На 20.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Района на гр. Балчик - вилна зона "Сборно място", ПС 2 Балчик, част от вилна зона "Кулака".


В периода 19.10.2020 - 21.10.2020 от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево: ВЕЛ Керамичен завод от п/ст Генерал Тошево, завод „Керамик“, "Гентомил", "Геотерм", кв. „Пастир“, и улиците: „Елин Пелин“, „В. Ангелов“, „Марица“ и „В. Маринов“.


В периода 19.10.2020 - 23.10.2020 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добричка: с. Одринци, с. Самуилово .


В периода 20.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Балчик: с. Оброчище, с. Рогачево, Кв. Младост, с. Църква, с. Ляхово, П/С Оброчище.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Добричка и Община Крушари - селата: Абрит, Александрия, Батово, Бдинци, Бистрец, Богдан, Божурово, Бранище, Ведрина, Владимирово, Вратарите, Врачанци, Габер, Ген. Колево, Дебрене, Добрево, Добрин, Долина, Дончево, Драганово, Ефр. Бакалово, Житница, Загорци, Земенци, Зимница, Златия, Камен, Кап. Димитрово, Козлодуйци, Коритен, Котленци, Крагу лево, Крушари, Ловчанци, Лозенец, Ломница, Лясково, Малка Смолница, Миладиновци, Овчарово, Огняново, Одринци, Одърци, Опанец, Орлова Могила, Паскалево, Плачи дол, Победа, Полк. Дяково, Полк. Иваново, Полковник Свещарово, Поп Григорово, Пор. Кърджиевo, Прилеп, Приморци, Пчелино, Пчелник, Росеново, Самуилово, Свобода, Северняк, Северци, Славеево, Сливенци, Смолница, Соколник, Ст.Караджа, Стефаново, Стожер, Телериг, Тянево, Царевец, Черна.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Каварна - селата: Белгун, Било, Божурец, Българево, Видно, Вранино, Камен Бряг, Крупен, Нейково, Пор. Чунчево, Раковски, Св. Никола, Селце, Септемврийци, Топола.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Балчик: ул. „ Акад. Даки Йорданов“; ул. „Ал. Стамболийски“; ул. „Арда; ул. „Асен Златаров“; ул. „Асен Петков“; ж.к. „Балик“; м-ст „Белите скали“; ул. „Борис Янев“; ул. „Бузлуджа“; ул. „Бяло Море“; ул. „Варненска“; ул. „ВВС“; ул. „Велики Преслав“; ул. „Венелин“; ул. „Вит“; л. „Витоша“; ул. „Вихрен“; ул. „Волга“; ул. „Възкресия Деветакова“; ул. „Възраждане“; ул. „Генерал Заимов“; ул. „Ген. Попов“; ул. „Гео Милев“; ул. „Георги Бенковски“; ул. „Георги Раковски“; ул. „Гоце Делчев“; ул. „Дамба“; к-кс „Двореца“; ул. „Димитър Желев“; ул. „Димчо Дебелянов“; ул. „Дионисополис“; ул. „Д-р Ж.Бончев“; ул. „Д-р Зл. Петков“; ул. „Д-р И. Пенаков“; ул. „Драва“; ул. „Дунав"; ул. „Еделвайс“; ул. „Етър“; жск. „ Албена“; у . „Захари Зограф“; ул. „Ивайло“; ул. „Иван Вазов“; ул. „Изгрев“; ул. „Инж. И.Чернев“; ул. „Й. Йовков“; ул. „Иречек“; ул. „Искър“; ул. „К.Кисимов“; ул. „Камчия“; ул. „Кап. Г. Радков“; ул. „Кою Райчев“; местност „Кулака“; ул. „Л. Каравелов“; ул. „Люлин”; ул. „Марица“; м-ст „Момчил дере“; ул. „Независимост“; местност „Овч. плаж“; ул. „Осъм”; ул. „Панайот Волов“; ул. „Патр. Евтимий“; ул. „Пейо Яворов“; ул. „Пенчо Р. Славейков“; ул. „Пет ър Берон“; ул. „Пирин“; ул. „Плиска“; ул. „Приморска“; ул. „Пушкин“; м-ст „Разкопки“; ул.“С. Момчил“; ул. „Самара“; ул. „Славянска“; м-ст „Сборно Място“; ул. „Сребрист бряг“; ул. „Средна гора“; ул. „Ст. планина“; ул. „Ст. Караджа“; ул. „Страцин“; ул. „Струма“; ул. „Теменуга“; ул. „Тимок“; м-ст „Тузла“; м-ст „ Фиш – фиш“; ул. „Тунджа“ ; ул. „Хаджи Димитър“; ул. „Хан Аспарух“; ул. „Хан Омуртаг“; ул. „Хр. Ботев“; ул. „Хр. Смирненс ки“; ул. „Чайка“; ул. „Черни връх“; ул. „Черно море“; ул. „Янтра“; ул. „Ген. Иван Колев“; ул. „ Д-р Златко Пеков“; ул. „Кирил и Методий“.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Ген. Тошево: ул. „Алеко Константинов“; ул. „Ал. Гичев“; ул. „Ал. Димитров“; ул. „Ал. Стамболийски“; ул. „Асен Златаров“; ул. „Батак“; ул. „ Бачо Киро“; Бл. „Балкан“; ул. „Бузлуджа“; ул. „В. Койчев“; ул. „Васил Алексиев“; ул. „Васил Априлов“; ул. „Васил Левски“; ул. „Вел. Марино “; ул. „Велко Ангелов“; ул. „ Витоша“; ул. „Владимир Комаров“; ул. „Гаврил Генов“; ул. „Гео Милев“; ул. „Г. Бенковски“; ул. „Г. Кирков“; ул. „Георги Сава Раковски“; ул. „Дим. Благоев”; ул. „Дим. Дончев“; ул. „Дим. Петков“; ул. „Дим. Полянов“; ул. „Добри Чинтулов“; ул. „Добруджа“; ул. „Дора Габе“; ул. „Дочо Михайлов“; ул. „Дружба“; ул. „Еделвайс“; ул. „Елин Пелин“; ул. „Ив. Вазов“; ул. „Ив. Куманов“; ул. „Й. Йовков“; ул. „Калиакра“; ул. &bdquo ;Кап. Венко Савов“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Княз Батенберг“; ул. „ К. Кисимов“; ул. „Л. Каравелов“; ул. „Люлин“; ул. „Мадара“; ул. „Мусала“; ул. „Н. Вапцаров“; ул. „Н. Зидаров“; ул. „Независимост“; ул. „Неофит Бозвели“; ул. „Никола Петков“; ул. „Опълченска“; ул. „Отец Паисий“; ул. „П. Войвода“; ул. „П. Д. Петков“; ул. „П. К. Яворов“; ул. „П.Петков“; ул. „П.Р.Славейков“; ул. „Патр. Евтимий“;ул. „Пеньо Пенев“; ул. „Пирин“; ул. „Първи май“; ул. „Райко Даскалов“; ул. „Рила“; ул. „Славянска“; ул. „Софр. Врачански“; ул. „Ст. л-т Йордан Тенчев“; ул. „Станьо Милев“; ул. „Стара планина“; ул. „Ст. Караджа“; ул. „Ст. Стамболов“; ул. „Странджа“; ул. „Струма“; ул. „Тодор Рачински“; ул. „Трети Март“; ул. „Хаджи Димитър“; ул. „Хан Крум“; „Хр. Ботев“; ул. „Хр. Минчев“; ул. „Хр. Смирненски“; ул. „Цвятко Радойнов“; ул. „Черно море“; ул. „Черноризец Храбър“; ул. „Шипка“; ул. „Янтра“; ул. &bdqu o;Добри Орлов“; ул. „Тунджа“.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич: ул. „25 Септември“ ;б ул. „3-ти Март” ; ул. „8-ми Март“; ул. „Абрит“ ; ул. „Авиоград“ ; ул. „Аврора“ ; ул. „Агл. Поляна“ ; ул. „Адр. Будевска“ ; ул. „Ал. Кръстев“ ; ул. „Албена“; ул. „Ал. Константинов“ ; ул. „Ал. Батенберг“ ; ул. „Ал. Стамболийски“ ; ул. „Ален Мак“; ул. „Ан ел Стоянов“ ; ул. „Антон Стоянов“ ; ул. „Арда“ ; ул. „Армейска“ ; ул. „Асен Златаров“ ; ул. „Асеница“ ; ул. „Баба Парашкева“ ; ул. „Баба Тонка“ ; ж. к „Балик“ ; ул. „Батак“ ; ул. „Батовска“ ; ул. „Бачо Киро“ ; ул. „Белмекен“ ; ул. „Богдан“ ; ул. „Божур“; ул. „Б. Огнянов“ ; ул. „Боримечка“ ; ул. „Боряна“ ; ул. „Брацигово“ ; ул. „Брегалница“; ул. „Бузлуджа“ ; бул. „Русия“ ; ул. „България“ ; ул. „Бяла Река“ ; ул. „Вардар“ ; ул. „В. Априлов& ldquo; ; ул. „В. Левски“ ; ул. „В. Петлешков“ ; ул. „Вежен“ ; ул. „В. Търново“ ; ул. „Вида Димитрова“ ; ул. „Витоша“ ; ул. „Вихър“ ; ул. „Владая“ ; ул. „Войнишка“ ; ул. „Волга“ ; ул. „Възраждане“ ; м-ст „Гаази Баба“ ; м-ст „Лозята“ ; ул. „Г. Желязков“ ; ул. „Горчиви чешми“ ; ул. „Гара Юг“ ; ул. „Гвардейска“ ; ул. „Ген. Колев“ ; ул. „Ген. Столетов“ ; ул. „Ген. Г. Попов“ ; ул. „Ген. Ст.Попов“ ; ул. „Ген. Манзей“ ; ул. „Ген. Гурко“ ; ул. „Ген. Скоблев“ ; у . „Ген. Цимерман“ ; ул. „Г. Бенковски“ ; ул. „Г. Кирков“; ул. „Горски извор“ ; ул. „Гоце Делчев“ ; ул. „Гривица“ ; ул. „Д.Ковачев“; ул. „Даме Груев“ ; ул. „Даскал Д. Попов“ ; ул. „Д. Петков“ ; ул. „Добри Немиров“ ; бул. „Добр. Епопея“ ; ж. к „Добротица“ ; бул. „Добруджа“ ; ул. „Дойран“ ; ул. „Дора Габе“ ; ул. „Драва“ ; ж. к „Дружба“ ; ул. „Дунав“ ; ул. „Дуранкулак“ ; ул. „Еделвайс“ ; ул. „Екз. Йосиф I“ ; ул. „Емона“ ; ул. „Железничарска“ ; ул. &bdqu o;ЖП Линия“ ; ул. „Загоре“ ; ул. „Зах. Стоянов“ ; ул. „Здравец“ ; ул. „Зорница“ ; ул. „Ив. Пенаков“ ; ул. „Ив. Рилски“ ; ул. „Ивайло“ ; ул. „Ив. Вазов“ ; ул. „Ив. Георгиев“ ; ул. „Ив. Кършовски“ ; ул. „Иван Х. Вълков“ ; ул. „Иван Шишман“ ; ж. к „Иглика“ ; ул. „Изгрев“ ; ул. „Ил. Макариополски“ ; ул. „Илинден“ ; ул. „Ильо Войвода“ ; ул. „Индже Войвода“ ; ул. „Й. Йовков“ ; ул. „Искър“; ул. „К. Стойлов“ ; ул. „К. Христов“ ; ул. „Калиакра“ ; ул. „Камени ца“ ; ул. „Кап. Д. Списаревски“ ; ул. „Кап. Андреев“ ; ул. „Карвуна“ ; ул. „Катюша“ ; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Кл. Охридски“ ; ул. „Клисура“ ; ул. „Клокотница“ ; ул. „Ковачевци“ ; ул. „Княз Дондуков“ ; ул. „Кокиче“ ; ул. „Кольо Фичето“ ; ул. „Ком“ ; ул. „Копривщица“ ; ул. „Кочо Честименски“ ; ул. „Кр. Договор“ ; ул. „Кубадин“ ; ул. „Кубрат“ ; ул. „Л. Каравелов“ ; ул. „Л. Станчев“ ; ул. „Любимец“ ; ул. „ Люлебургас“ ; ул. „Люлин“ ; ул. „Момин Проход“ ; „ул. „Вел. Маринов“ ; ул. „Македония“ ; ул. „Максим Горки“ ; ул. „Малка Кайнарджа“ ; ул. „Маргарита“ ; ул. „М. Дринов“ ; ул. „Маяк“ ; ул. „Места“ ; ул. „Методи Кусевич“ ; ул. „МИР“ ; ул. „Митко Палаузов“ ; ул. „Н. Алексиев“ ; ул. „Н. Тахтунов“ ; ул. „Надежда“ ; ул. „Незабравка“ ; ул. „Независимост“ ; ул. „Неофит Бозвели“ ; ул. „Никола Петков“ ; ул. „Оборище“ ; ул. „Одрин“ ; ул. „Кузман Христов“ ; ул. „Петър Алексиев“ ; ул. „Опълченс ка“; ул. „Орфей“ ; ул. „Осъм“ ; ул. „Отец Паисий“ ; ул. „П. Д. Петков“ ; ул. „П. Р. Славейков“ ; ул. „Пан. Волов“ ; ул. „Пан. Станчев“ ; ул. „Пан. Хитов“ ; ул. „Пере Тошев“ ; ул. „Петко Войвода“ ; ул. „Петрохан“ ; ул. „Петър Берон“ ; ул. „Плиска“ ; ул. „Победа“; ул. „Полк. Калотинов“ ; ул. „Полк. Дрангов“ ; ул. „Поп Богомил“ ; ул. „Преслав“ ; ул. „Първомайска“ ; ул. „Пробуда“ ; ул. „Радецки“ ; ул. „Разлог“ ; ул. „Райко Цончев“ ; ул. „Райна Княгин я“ ; ул. „Рилци“ ; ул. „Ропотамо“ ; ул. „Росица“ ; ул. „Руен“ ; ул. „Сава Огнянов“ ; ул. „Самарско Знаме“ ; ул. „Сан Стефано“ ; ул. „Свобода“ ; ул. „Силистра“ ; ул. „Сима Войвода“ ; ул. „Синчец“ ; ул. „Сирма Войвода“ ; ул. „Славянска“ ; ул. „Софр. Врачански“ ; ул. „Средна гора“ ; ул. „Стара планина“ ; ул. „Ст. Караджа“ ; ул. „Ст. Стамболов“ ; ул. „Стоил Войвода“ ; ул. „Ст. Михайлов“ ; ул. „Страцин“ ; ж. к „Строител“ ; ул. „Струма“ ; ул. „Суха ека“ ; ул. „Твърдица“ ; ул. „Теменуга“ ; ул. „Тимок“ ; ул. „Т. Каблешков“ ; ул. „Тополите“ ; ул. „Трапезица“ ; ул. „Устрем“ ; ул. „Филип Тотю“ ; ул. „Хаджи Димитър“ ; ул. „Хайдут Пейо“ ; ул. „Хан Аспарух“ ; ул. „Хан Крум“ ; ул. „Хан Омуртаг“ ; ул. „Хан Тервел“ ; ул. „Хемус“ ; ул. „Хр. Ботев“ ; ул. „Хри.Смирненски“ ; ул. „Цанко Церковски“ ; ул. „Цар Иван Асен“ ; ул. „Цар Калоян“ ; ул. „Цар Освободител“ ; ул. „Цар Петър“ ; ул. „Самуил“ ; ул. „Ца р Симеон“ ; ул. „Чавдар“ ; ул. „Чайка“ ; ул. „Чая“ ; ул. „Черно море“ ; ул. „Черноризец Храбър“ ; ул. „Чорчолиги“ ; ул. „Шипка“ ; ул. „Янтра“; ул. „Ясна Поляна“ ; ул. „Автогара“ ; ул. „Ангел Кънчев“ ; ул. „Боровина“ ; ул. „Вит“ ; ул. „Ген. Киселов“ ; ул. „Екз. Антим“ ; ул. „Ерма“ ; ул. „Морава“ ; ул. „Странджа“ ; ул. „Охрид“ ; ул. „Райко Даскалов“ ; ул. „Родопи“ ; ул. „Тунджа“ ; ул. „Хан Кардам“.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „25 септември“; ул. „6-ти септември“; ул. „А. Захариев“; ул. „Авлига“; ул. „Ал. Стамболийски“; ул. „Андрей Василев – Амира“; ул. „Баба Тонка“; ул. „Бизоне“; Бл. „Бизоне“; Бл. „БКС“; Бл. „Боряна“; Бл. „Бр. Миладинови“; Бл. „Витоша“; Бл. „Гагарин“; Бл. „Гларус& ldquo;; Бл. „Делфин“; Бл. „Добротица“; Бл. „Дружба“; Бл. „Здравец“; Бл. „Изток“; Бл. „Зорница“ Бл. „ Калиакра“; Бл. „Карвуна“; Бл. „Мир“; Бл. „Младост“; Бл. „Мусала“; Бл. „Напредък“; Бл. „Перла“; Бл. „Прогрес“; Бл. „Република“, Бл. „Рила“; Бл. „Русалка“, Бл. „Свобода“; Бл. „Съгласие“; Бл. „Хан Аспарух“; Бл. „Черно море“; Бл. „Чайка“; Бл. „Чиракман“; ул. „Братя Шкорпил“; ул. „Бузлуджа“; ул. „България“; ул. „В. Левски“; ул . „Витоша“; ул. „Г. С. Раковски“; ул. „Ген Вл. Заимов“; ул. „Ген. Скобелев“; ул. „Гео Милев“; ул. „Г. Бенковски“; ул. „Г. Кирков“; ул. „Г. Сотиров“; ул. „Гларус“; ул. „Делфин“; ул. „Дим. Дончев“; ул. „Димчо Дебелянов“; ул. „Добри Орлов“; ул. „Добротица“; ул. „Добруджанка“; ул. „Дончо Ил. Стойков“; ул. „Евстатий Рилски“; жск. „Тракия“; ул. „Зах. Стоянов“; ул. „Здравец“; ул. „Ивайло“; ул. „Ив. Вазов“; ул. „Изгрев“; к. к „Иканталъка“; ул. &bdq uo;Й. Йовков“; ул. „Карвуна“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „к-н Д. Добрев“; ул. „Козлодуй“; ул. „Крайморска“; ул. „Курортна зона“; ул. „Лев Толстой“; ул. „Л. Каравелов“; ул. „Люлин“; м-ст „Лозята“; ул. „Максим Горки“; ул. „Марица“; ул. „Мистрал“; ул. „Н. Й. Вапцаров“; ул. „Оборище“; ул. „Общ.пазар“; ул. „П. К. Яворов“; ул. „П. Волов“; ул. „Р. Даскалов“; ул. „Сава Ганчев“; ул. „Сан Стефано“; ул. „Стара Планина“; ул. „Ст. Караджа“; ул. „Стоян П . Воденичаров“; ул. „Струма“; ул. „Тунджа“; ул. „Хаджи Димитър“; ул. „Хан Аспарух“; ул. „Хан Кубрат“; ул. „Хр. Ботев“; ул. „Хр. Смирненски“; ул. „Цар Калоян“; ул. „Черноморска“; ул. „Чиракман“; ул. „Шипка“; ул. „Янтра“; бл. „Добруджа“; ул. „Добри Христов“; ул. „Младост“; ул. „Простор“; ул. „Освобождение“; ул. „Царевец“.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Тервел: ул. „3-ти септември / 9-ти септември“ ; ул. „Ал. Константинов“ ; ул. „Ален Мак“ ; ул. „Ал. Стамболийски“ ; ул. „Арда“ ; ул. „Баба Тонка“ ; ул. „Бистрица“ ; ул. „Братя Миладинови“ ; ул. „Вардар“ ; ул. „Васил Левски“ ; ул. „Вит“ ; ул. „Витоша“ ; ул. „Вихрен“ ; ул. „Възраждане&ldq uo; ; ул. „Г. Бенковски“ ; ул. „Ген. Столетов“ ; ул. „Ген. Столетов / Лисенко“ ; ул. „Гео Милев“ ; ул. „ Георги Кроснев“ ; ул. „Градски парк“ ; ул. „Детелина“ ; ул. „Димитър Дончев“ ; ул. „Дочо Михайлов“ ; ул. „Дунав“ ; ул. „Захари Стоянов / Л. Димитров“ ; ул. „Захарий Зограф / Ан. Иванов“ ; ул. „Здравец“ ; ул. „Зл. Клас“ ; ул. „Зорница“ ; ул. „Иван Вазов“ ; ул. „Иглика“ ; ул. „Изгрев“ ; ул. „Йордан Йовков“ ; ул. „Искър“ ; ул. „Калина“ ; ул. „Камчия“ ; ул. &bdq uo;Кл. Охридски / В. Коларов“ ; ул. „Княз Борис I / Мичурин“ ; ул. „Лисенко“ ; ул. „Люлин“ ; ул. „Марица“ ; ул. „Металик“ ; ул. „Мусала“ ; ул. „Н. Й. Вапцаров“ ; ул. „Оборище“ ; ул. „Осогово“ ; ул. „Отец Паисий“ ; ул. „П. Махала“ ; ул. „Пирин“ ; ул. „Прогрес“ ; ул. „Раковски“ ; ул. „Рила“ ; ул. „Родопи“ ; ул. „Ропотамо“ ; ул. „Св. св. Кирил и Методий“ ; ул. „Симеон Велики“ ; ул. „Средна гора“ ; ул. „Ст. Планина / Малчика“ ; ул. „Стефан Караджа“ ; ул. „Стр ител“ ; ул. „Струма“ ; ул. „Суха река“ ; ул. „Теменуга“ ; ул. „Тимок „ ; ул. „Тича“ ; ул. „Тунджа“ ; ул. „Урожай“ ; ул. „Хаджи Димитър“ ; ул. „Хан Аспарух“ ; ул. „Хан Крум“ ; ул. „Хан Тервел“ ; ул. „Химик“ ; ул. „Христо Ботев“ ; ул. „Христо Смирненски“ ; ул. „Цар Иван Асен II“ ; ул. „Цар Калоян“ ; ул. „Черни връх“ ; ул. „Черно море“ ; ул. „Явор“ ; ул. „Янтра“.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шабла: ул. „Банско“; ул. „Батак“; ул. „Беласица“; ул. „Боровец“; ул. „Бузлуджа“; ул. „Веслец“; ул. „Висла“; ул. „Витоша“; ул. „Вихрен“; ул. „Волга“; ул. „Възраждане“; ул. „ДЗС“; ул. „Добруджа“; ул. „Долина“; ул. „Дунав“; ул. „Елисейна“; ул. „Заводска“; ул. &bdqu o;Изгрев“; ул. „Искър“; ул. „Камчия“; ул. „Клокотница“; ул. „Ком“; ул. „Комсомолска“; ул. „Лозенец“; ул. „Марица“; м-ст „Пердите“; ул. „Мургаш“; ул. „Нов Живот“; ул. „Несебър“; ул. „Опълченска“; ул. „П. Българанов“; ул. „Пионерска“; ул. „Пирин“; площад „Червено знаме“; ул. „Р.поле“; ул. „Риб. селище“; ул. „Рила“; ул. „Ропотамо“; ул. „Руен“; ул. „Свобода“; ул. „Синчец“; ул. „Слънчев бряг“; ул. „Ср. гора“; ул. „Стара планина& ldquo;; ул. „Струма“; ул. „Тузла“; ул. „Тунджа“; ул. „Търновска“; ул. „Урал“; ул. „Черно море“; ул. „Червеноармейска“; ул. „Черни връх“; ул. „Чипровска“; ул. „Шипка“; ул. „Янтра“.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Тервел - селата: Ангеларий, Балик, Безмер, Бенковски, Божан, Бонево, Воднянци, Войниково, Главанци, Градница, Гуслар, Дряновец, Енево, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Карапелит, Кладенци, Коларци, Кочмар, Мали Извор, Медово, Нова Камена, Орляк, Подслон, Полк. Савово, Поп Груево, Пор. Гешаново, Проф. Златарски, Сърнец, Фелдф. Дянково, Хитово, Че стименско..


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Ген. Тошево - селата: Ал. Стамболийски, Балканци, Василево, Вичово, Горица, Дъбовик, Житен, Изворово, Йовково, Кардам, Краище, Красен, Люляково, Малина, Методиево, Огражден, Пастир, Писарово, Преселенци, Присад, Пчеларово, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сноп, Снягово, Спасово, Узово, Чернооково.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Шабла - селата: Божаново, Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езерец, Захари Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Твърдица, Тюленово, Черноморци.


В периода 16.10.2020 - 30.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Балчик: К.К. Албена; селата: Безводица, Бобовец, Брястово, Гурково, Дропла, Дъбрава, Змеево, Кранево, Кремена, Ляхово, Оброчище, Пряспа, Рогачево, Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци, Храброво, Царичино, Църква.


На 20.10.2020 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: ул. „Ал. Кръстев“, ул. „Ил. Макариополски“, ул. „Кубадин“, бл.1, ул. „Отец Паисий“, ул. „Софр. Врачански“, ул. „Боримечка“, ул. „Люлебургас“, ул. „Одрин“, ул. „Странджа“, „Лаборатория Маердент“ ЕООД, Общинска служба за социални услуги, „Мебел - арт 1“ ЕООД, „ДКЦ II Добрич“ ЕООД, светофар на бул. „Русия“, час т от бул. „Русия“.


В периода 19.10.2020 - 23.10.2020 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добричка: с. Стефан Караджа, с. Царевец, с. Ген. Колево, с. Победа, с. Полк. Минково, с. Котленци, с. Полк. Свещарово, част от околовръстен път Добрич - МТП Север, МТП Детелина, МТП Оранжерия - КЛАС 2000 ЕООД; ЕТ КОМПЛЕКТСТРОЙ; АТАНАСОВ ГРУП ЕООД; АГРОМЕДА ООД .


На 20.10.2020 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: ул. "България" № 11, 13, ул. "Ген. Колев" № 1-9, 2-12, ул. "Дора Габе", ул. "Иван Вазов" № 1, 3, ул. "Л. Каравелов" № 10, 11, ул. "Р.Даскалов" № 8, 9, ул. "Руен", ул. "Кирил и Методий" № 12, 16, 19.


Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на Маг-н Билла.