Планови прекъсвания на тока на 3 и 4 август

От Енерго-Про съобщават за следните спирания на тока в област Добрич:

Вторник, 03.08.2021 г.:


В периода 20.07.2021 - 10.08.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Ген. Тошево: част от ул. Димитър Благоев, ул. Патр. Евтимий, ул. Станьо Милев, бул. Георги Кирков, ул. Георги Шопов и част от ул. Петко Д. Петков.


В периода 15.07.2021 - 30.08.2021 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик: ул. Раковска, ул. Драва, ул. Бяло море, ул. Патр. Ефтимий.


На 03.08.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: част от бул. „Добруджа“, част от ул. „Ил. Макариополски“, част от ул. „Кл. Охридски“, оптична точка на ул. „Кл. Охридски“ 22 на „А1 България“ ЕАД, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, част от ул. „Асен Златаров“, част от ул. „Отец Паисий“, ул. „Плиска“, част от бул. „Русия“, ул. „Триадица“, ул. „Хайдут Пейо“, ул. „Христо Ботев “.


В периода 27.07.2021 - 06.08.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич: с. Приморци, част от село Плачи Дол .


На 03.08.2021 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Ген. Тошево: ул. „Ал. Димитров“, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1, 2, 3, 6; ул. „В. Априлов“ № 2,4,6,10,14,16; ул. „Георги Сава Раковски“ – 1; ул. „Д. Благоев“ № 11, 37, 43; ул. „Добруджа“; ул. „П. Петков“ – 13; ул. „Станьо Милев“ № 1, 2, 4; ул. „Ст. Стамболов“ № 9, 16, 26; ул. „В. Левски“ – 8; ул. „Еделвайс“ – 1; ул. „Кирил и Методий“ – 6; ул. „Сергей Румянцев“ – 2; ул. „Батак“ № 1, 8; ул. „Г. Кирков“ № 19, 23, 35; ул. „Димитър Полянов“ № 1, 2, 13, 22; ул. „Хр. Смирненски“ № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; гр. Балчик: ул. „Ал. Стамболийски“ № 16, 18, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 39, 41, 43; ул. „Бачо Киро“ № 2, 3, 5, 6, 8; ул. „Възраждане“ – 9; ул. „Г. Бенковски“ № 2, 4, 5, 6, 8; ул. „Кою Райчев“ № 1, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 20; ул. „Пушкин“ № 2, 3, 4, 5, 6, 11; ул. „Райчо Даскалов“ № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13; ул. „Хан Аспарух“ № 2, 5, 7, 11, 17; ул. „Варненска“ № 3, 4, 9, 10, 13, 14, 16; ул. „Люлин& ldquo; № 2, 9, 11, 12, 14; ул. „Средна гора“ № 25, 27, 31, 39, 44, 46, 50, 54, 56, 58, 64; ул. „Черни връх“ № 1, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44; гр. Каварна : м-ст „Иканталъка“, ул. „Бачо Киро“ – 9; бл. „Бизоне“ – 2; ул. „Братя Миладинови“ № 1, 2, 9; ул. „Патр. Евтимий“ № 1, 4, 5, 6; ул. „Сан Стефано“ – 14; ул. „Хан Кубрат“ № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23; ул. „Хан Тервел“ № 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 25, 26, 27, 28, 29, 30; ул. „Витоша“ № 35, 37, 41, 43, 45; с. Божурец; гр. Добрич: ж. к. „Добротица“ № 53, 10, 17, 18, 19, 20, 39, 34, 44; ж. к. &bd quo;Балик“ бл. 1, 21, 24, 57, 59 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..


В периода 27.07.2021 - 06.08.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добричка: част от с. Стефаново.


На 03.08.2021 от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „Х. Димитър”; ул. „Витоша”; ул. ”Калиакра”; ул. „Изгрев”; ул. „Пирин”;.ул. „Родопи”; ул. „Нефтяник”; ул. „Рила”; ул. „Добри Орлов”; ул. „Ал. Пушкин”; бул. „България”; бл. „Изток” вх. А; РПК „Съгласие”; „Агрисилоз” ЕООД; „Агроспектър” ООД; „НЕФТ и АЗ”; „Електра 03” ООД; „Дионикс инвест” ООД; „Дефко” ЕООД; „Бултрейд 2002” ООД; „Автобриз инвест” АД; „Фарин” ЕАД; „Топливо”; „Строймарлет” ООД; ЦДГ „Детелина”; „Пътно строителство” АД; „Агровит” ООД; Военно формирование „26870Б”; х-л „Монако”; „Теленор България” ЕАД; „Калацерка”; „Пречиствателна станция”; Бензиностанция „Братя Тончеви”; ГРУ „Каварна 1“; ГРУ „Светлина“.


В периода 02.08.2021 - 04.08.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Каварна - землищата на: с. Травник, с. Белгун, с. Септемврийци, „Ребел“ ЕООД; Кооперация „Асен I” ; ЕТ „Бонев-63”; „Белсуин“ ЕООД; Телевизионна кула Травник.


В периода 02.08.2021 - 04.08.2021 от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Каварна: с. Вранино; с. Челопечене; с. Крупен; ПС Капково; „Каменни кариери Крупен”; „Хаос Инвест-1“ ЕАД; ПС Могилище; ВяЕЦ „Иист“; ВяЕЦ „ВТК“; ВяЕЦ „Б-3 Експорт“; ВяЕЦ „Могилище север“; ВяЕЦ „Крис I“; ВяЕЦ Вранино 1“.


В периода 03.08.2021 - 13.08.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: ул. „Ген. Скобелев“ 1 – 9, ул. „Райна Княгиня“ 1 – 5, 2 – 8.


В периода 02.08.2021 - 06.08.2021 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Врачанци, с. Росеново, с. Божурово, с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци, гр. Добрич - абонатите, които се захранват от: МТП Газоразпределителна станция Добрич, МТП Градинар Добрич.


В периода 02.08.2021 - 06.08.2021 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - абонатите, които се захранват от: БКТП Здравко, ТП БКС, МТТ СД2, ТП ПС Рилци; с. Козлодуйци, с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с. Тянево, с. Пчелник, с. Черна.


В периода 02.08.2021 - 06.08.2021 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - абонатите, които се захранват от: ТП ПС Фуражна, ТП Бензиностанция, МТП Газостанция, ТП Тролейбусно депо, БКТП Силози, БКТП КОРН, БКТП Димитър Калъчлията, ВС ЦРП Летище Добрич; с. Паскалево.


В периода 03.08.2021 - 06.08.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „Хаджи Димитър“; ул. „ 6–ти септември “; бул. „България“.


Сряда, 04.08.2021 г.:


В периода 20.07.2021 - 10.08.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Ген. Тошево: част от ул. Димитър Благоев, ул. Патр. Евтимий, ул. Станьо Милев, бул. Георги Кирков, ул. Георги Шопов и част от ул. Петко Д. Петков.


В периода 15.07.2021 - 30.08.2021 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик: ул. Раковска, ул. Драва, ул. Бяло море, ул. Патр. Ефтимий.


На 04.08.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: ул. „Батак“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Гоце Делчев“, ул. „Илинден“, част от ул. „Отец Паисий“, бензиностанции на „ОМВ България“ ООД на ул. „Гоце Делчев“ 10 А и „Бенита ойл“ ООД на ул. „Отец Паисий“, ул. „Ген. Цимерман“, ул. „Княз Дондуков“, ул. „Огоста“, ул. „П. Р. Славейков“, ул. „Осъм“, джамия на „Мюс юлманско изповедание“, баничарница на „Колев- 73- Добрич“ ЕООД, цех за мебели „Кедър Д“ ЕООД, магазин на „Чънаар“ ЕООД, автогара и района около нея.


В периода 27.07.2021 - 06.08.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич: с. Приморци, част от село Плачи Дол .


На 04.08.2021 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Балчик: ж. к. „Балик“ № 8, 10, 11, 15, 16, 13, 18, 20, 21; ж. к. „Албена“; Община Ген. Тошево: с. Пленимир, с. Методиево, с. Малина; гр. Каварна: ул. „Ахелой“ № 1, 3, 5, 8; бл. „Гларус“; ул. „Георги Сотиров“ № 17, 27, 29; ул. „Захари Стоянов“ – 15; ул. „Максим Горки“ № 8, 21, 23, 27; ул. „П. Р. Славейков“ № 3, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 25, 26, 28, 30; м-ст „Иканталъ а“, с. Българево, с. Топола; гр. Добрич: ул. „Георги Кирков“ – 13; ул. „Екз. Йосиф“ № 2, 3, 4, 6; ул. „Марин Дринов“ – 2; ул. „Страцин“ № 4, 6, 8, 9 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..


В периода 27.07.2021 - 06.08.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добричка: част от с. Стефаново.


В периода 04.08.2021 - 25.08.2021 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Балчик: с. Брястово.


В периода 02.08.2021 - 04.08.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Каварна - землищата на: с. Травник, с. Белгун, с. Септемврийци, „Ребел“ ЕООД; Кооперация „Асен I” ; ЕТ „Бонев-63”; „Белсуин“ ЕООД; Телевизионна кула Травник.


В периода 02.08.2021 - 04.08.2021 от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Каварна: с. Вранино; с. Челопечене; с. Крупен; ПС Капково; „Каменни кариери Крупен”; „Хаос Инвест-1“ ЕАД; ПС Могилище; ВяЕЦ „Иист“; ВяЕЦ „ВТК“; ВяЕЦ „Б-3 Експорт“; ВяЕЦ „Могилище север“; ВяЕЦ „Крис I“; ВяЕЦ Вранино 1“.


В периода 03.08.2021 - 13.08.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: ул. „Ген. Скобелев“ 1 – 9, ул. „Райна Княгиня“ 1 – 5, 2 – 8.


В периода 02.08.2021 - 06.08.2021 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Врачанци, с. Росеново, с. Божурово, с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци, гр. Добрич - абонатите, които се захранват от: МТП Газоразпределителна станция Добрич, МТП Градинар Добрич.


В периода 02.08.2021 - 06.08.2021 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - абонатите, които се захранват от: БКТП Здравко, ТП БКС, МТТ СД2, ТП ПС Рилци; с. Козлодуйци, с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с. Тянево, с. Пчелник, с. Черна.


В периода 02.08.2021 - 06.08.2021 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - абонатите, които се захранват от: ТП ПС Фуражна, ТП Бензиностанция, МТП Газостанция, ТП Тролейбусно депо, БКТП Силози, БКТП КОРН, БКТП Димитър Калъчлията, ВС ЦРП Летище Добрич; с. Паскалево.


В периода 03.08.2021 - 06.08.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „Хаджи Димитър“; ул. „ 6–ти септември “; бул. „България“.