Планови прекъсвания на тока на 22 и 23 септември

От Енерго-Про съобщават за следните спирания на тока в област Добрич:

Сряда, 22.09.2021 г.:


В периода 10.09.2021 - 24.09.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: в гр. Генерал Тошево - част от ул. „Димитър Благоев“, „Патриарх Евтимий“, „Станьо Милев“, бул. „Георги Кирков“; ул. „Георги Шопов“ и част от ул. „Петко Д.Петков“.


В периода 13.09.2021 - 24.09.2021 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добричка: част от с. Плачи дол Изключванията ще бъдат само в делнични дни.


В периода 20.09.2021 - 30.09.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: ул. „Ген. Скобелев“ 1 – 9, ул. „Райна Княгиня“ 1 – 5, 2 – 8..


В периода 20.09.2021 - 28.09.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево: ул. Петко Войвода, ул. Димитър Благоев, част от ул. Васил Левски, част от ул. Добруджа и част от ул. Петко Д. Петков.


В периода 14.09.2021 - 30.09.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дъбовик.


В периода 14.09.2021 - 24.09.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „Г. С. Раковски“; ул. „Стара планина“; ул. Ангел Захариев“; ул. Димитър Дончев“; ул. „Димчо Дебелянов“; ул. „Дончо Стойков“; ул. „Черноморска“; ул. „Чиракман“.


В периода 20.09.2021 - 24.09.2021 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Брястово.


В периода 20.09.2021 - 24.09.2021 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Земенци, с. Загорци, с. Добрево, с. Свобода, с. Северци, с. Лозенец.


В периода 20.09.2021 - 24.09.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бистрец, с. Телериг, с. Ефр. Бакалово, с. Зимница, с. Брестница, с. Коларци.


В периода 20.09.2021 - 24.09.2021 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Александрия, с. Абрит, с. Коритен, с. Северняк, с. Пор. Кърджиево, с. Кап. Димитрово, с. Габер, с. Огняново.


В периода 20.09.2021 - 30.09.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Рогачево: част от ул. „Лозар“, ул. „Батовска долина“, ул. „Спортист“.


В периода 20.09.2021 - 29.09.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: ул. „Княз Дондуков“, ул. „П. Р. Славейков“, джамия на „Мюсюлманско изповедание“.


Четвъртък, 23.09.2021 г.:


В периода 23.09.2021 - 24.09.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „Дончо Стойков“; ул. „Добротица”; ул. „Димитър Дончев”; бул. „България”; бл. „Чайка”; бл. „Република“.


В периода 10.09.2021 - 24.09.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: в гр. Генерал Тошево - част от ул. „Димитър Благоев“, „Патриарх Евтимий“, „Станьо Милев“, бул. „Георги Кирков“; ул. „Георги Шопов“ и част от ул. „Петко Д.Петков“.


В периода 13.09.2021 - 24.09.2021 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добричка: част от с. Плачи дол Изключванията ще бъдат само в делнични дни.


В периода 20.09.2021 - 30.09.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: ул. „Ген. Скобелев“ 1 – 9, ул. „Райна Княгиня“ 1 – 5, 2 – 8..


На 23.09.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: бул. „Русия“ № 13; 15; 19; ул. “Суха река“ № 20 вх. А, Б, В, Г; ул. „Суха река“ 20 А и Б, ул. „8-ми март“ № 39, 41, 47; ул. „Росица“ № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15; ул. „Вардар“ № 49, 51, 53, 55, 56, 57; ул. „Ропотамо“ № 37; „ЛИДЛ-България“ ЕООД ЕНД КО.


В периода 23.09.2021 - 30.09.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: ул. „Ал. Кръстев“, ул. „Ил. Макариополски“, ул. „Кубадин“, част от ул. „Отец Паисий“, ул. „Софр. Врачански“ .


В периода 20.09.2021 - 28.09.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево: ул. Петко Войвода, ул. Димитър Благоев, част от ул. Васил Левски, част от ул. Добруджа и част от ул. Петко Д. Петков.


В периода 23.09.2021 - 01.10.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Горен извор.


В периода 14.09.2021 - 30.09.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дъбовик.


В периода 14.09.2021 - 24.09.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „Г. С. Раковски“; ул. „Стара планина“; ул. Ангел Захариев“; ул. Димитър Дончев“; ул. „Димчо Дебелянов“; ул. „Дончо Стойков“; ул. „Черноморска“; ул. „Чиракман“.


В периода 20.09.2021 - 24.09.2021 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Брястово.


В периода 20.09.2021 - 24.09.2021 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Земенци, с. Загорци, с. Добрево, с. Свобода, с. Северци, с. Лозенец.


В периода 20.09.2021 - 24.09.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бистрец, с. Телериг, с. Ефр. Бакалово, с. Зимница, с. Брестница, с. Коларци.


В периода 20.09.2021 - 24.09.2021 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Александрия, с. Абрит, с. Коритен, с. Северняк, с. Пор. Кърджиево, с. Кап. Димитрово, с. Габер, с. Огняново.


В периода 20.09.2021 - 30.09.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Рогачево: част от ул. „Лозар“, ул. „Батовска долина“, ул. „Спортист“.


В периода 20.09.2021 - 29.09.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: ул. „Княз Дондуков“, ул. „П. Р. Славейков“, джамия на „Мюсюлманско изповедание“.


На 23.09.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „Х. Димитър”; ул. „Витоша”; ул. ”Калиакра”; ул. „Изгрев”; ул. „Пирин”; ул. „Родопи”; ул. „Нефтяник”; ул. „Рила”; ул. „Добри Орлов”; ул. „Ал. Пушкин”; бул. „България”; бл. „Изток” вх. А; РПК „Съгласие”; „Агрисилоз” ЕООД; „Агроспектър” ООД; „НЕФТ и ГАЗ”; „Електра 03” ООД; „Дионикс инвест” ООД; „Дефко” ЕООД; „Бултрейд 2002” ООД; „Автобриз инвест” АД; „Фарин” ЕАД; „Топливо”; „Строймарлет” ООД; ЦДГ „Детелина”; „Пътно строителство” АД; „Агровит” ООД; Военно формирование „26870Б”; х-л „Монако”; „Теленор България” ЕАД; „Калацерка”; „Пречиствателна станция”; Бензиностанция „Братя Тончеви”; ГРУ „Каварна 1“; ГРУ „Светлина“.


В периода 23.09.2021 - 30.09.2021 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: С. Житен – ул. „Първа“, ул. „Трета“, ул. „Осма“, ул. „Девета“ Гр. Ген. Тошево – ул. „Ал. Стамболийски“ – 31, 39, 44, 56; ул. „Асен Златаров“ – 18; ул. „В. Койчев“ – 59; ул. „Васил Априлов“ – 40, 42, 47, 50, 51, 53; ул. „Добруджа“ – 1, 9, 12, 13, 15, 18; ул. „Дочо Михайлов“ – 50, 52; ул. „Княз Батенберг“ & ndash; 14, 16, 20, 24, 26; ул. „Леонте Бакларов“ – 11, 12, 13, 14; ул. „Панайот Волов“ – 2, 4, 6, 14, 16, 18, 22, 24, 26; ул. „Сергей Румяцев“ – 6, 8; ул. ул. „Хаджи Димитър“ – 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 Гр. Балчик – ул. „Венелин“ – 1, 3, 4, 6, 9, 10, 17; ул. „Гоце Делчев“ – 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15; ул. „Гривица“ – 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15; ул. „Захари Стоянов“ – 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ул. „Крим“ – 1, 3, 4, 5; ул. „Пенчо Р. Славейков“ – 8, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 37, 39, 41; ул. „Севастопол“ – 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19; ул. „Страцин“ – 4, 5 , 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; ул. „Шейново“ – 1, 3, 4; ул. „Юрий Венелин“ – 1, 15 с. Стражица - ул. „Първа“, ул. „Втора“, ул. „Трета“, ул. „Четвърта“ КК Албена – ул. „Албена“ – 1, 2 Гр. Каварна – ул. „Витоша“ – 35, 37, 41, 43, 45; ул. „България“ – 37, 45 М-ст Иканталъка Гр. Добрич ж. к „Добротица“ – 16, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 45, 48, 53, 70 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути. .


В периода 23.09.2021 - 08.10.2021 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Методиево.


На 23.09.2021 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Балчик: ЗК „Черно море“, бетонов възел „Стимекс“, бензиностанция „Доджи комерс“, „Аргон корект“, „Автотранс Петков“, „Навибул холдинг“, ул. „Генерал Стоянов“, блокове на ВВС: 6, 7, 8 и 9, част от ул. „Стара планина“, част от ул. „Ком“, ул. „Родопи“, ул. „Ропотамо“, ул. „Огоста“, казан на „Никола Малев“, „Колорит 90“, „Скални материали“, „Автотранс – 70“, ППС на „Пристанищна инфраструктура“, малка и голяма ПС на В и К, поделение на ВМС, част от в. з. „Бели скали“, част от в. з. „Сборно място“, в. з. „Кулака“, „Нижкаб“,Шивашки цех „ Джетека“ Агро резерв“, „Съни пропъртис“, „Маша красс“, част от в. з. „Сборно място“, част от в. з. „Бели скали“. , комплекс „Двореца“ – ботаническа градина, заведения, магазини, офиси, ресторанти и хотели, част от в. з. &bdquo ;Бели скали“. сграда на ПГ за КОС, хотел „Париж“, почивни станции: „Свобода“, „Овчаровски плаж“, „БЧК“, бензиностанция на „Албенски път“, част от в. з. „Сборно място“, част от комплекс „Двореца“; Община Балчик: Школа за кучета; Автосервиз – Ивайло Георгиев, Конезавод с. Стражица, с. Стражица, Агростан ООД, с. Бобовец, Сондаж на ВиК - Бобовец, Кариера – Ляхово на Ескана АД, сондаж Карвуна на Албена АД; с. Соколово, с. Дъбрава, П/С Дъбрава, фотоволтаична система Антимон 2, ЗК Сокол; с. Момчил, ЕКО АГРО, Биоцентр ала, кариера Момчил, в. з. Изгрев, Почивна станция УОС, в. з. Фиш-Фиш, Претоварнастанция за смет - Момчил, в. з. Момчил, в. з. Овчаровски лагер, почивна база „ АПК“, в. з. Свилоза, в. з. Орехите.