Какво трябва да знаем за комбинираните багери под наем?

Какво трябва да знаем за комбинираните багери под наем?
С напредването на технологиите и строителната техника претърпя значителна метаморфоза. Сред иновативното строително оборудване се открояват машините, съчетаващи много работни възможности, като например – функционалните и достъпни комбинирани багери под наем.

Употреба


 


Комбинираните багери се състоят от части, работещи в синхрон и улесняващи пробива в земята и изкопаването на почвата и скалите. Тези машини се използват предимно за отстраняването на земната маса в сферата на строителството, пътните реконструкции или добива.


 


Едни от основните предимства от употребата на комбинирани багери под наем са ниската цена, подобряването на ефективността и производителността, и намаляването на оперативните разходи заради множеството функции на тези машини.


 


Тяхната употреба може да бъде да намери приложение в:


 


•      Изкопаване на окопи, дупки, канали, реки или фундаменти;


•   Тежки повдигания като товарене на отпадъци, задържане на материали и други    отпадъци;


•      Мини разкопки;


•      Преместване на купчини материали от или към определено място;


•      Разрушаване.


 


Характеристики


 


Багерите са съставени от базисни елементи, които осигуряват изкопни мощности, подпомагат мобилността и съдействат с транспортирането на материали. Те имат хидравлични цилиндри, стрела, каросерия, рамо/ръка и кофа. Тези части се контролират от кабината, монтирана върху ротационна платформа. Под нея са колелата, като цялата конструкция гарантира мобилността на багера. Насочването на рамото и кофата на багера в правилното положение или увеличаване на сцеплението се контролират от оператора, чието място се намира в обезопасената кабина.


 


Ротационната платформа, включена при този тип комбинирани багери, позволява на рамото и кофата да повдигнат почвата и всякакви други изкопни отломки далеч от точката на копаене. Повечето багери използват хидравлика, за да оптимизират използваните ресурси и мощност по време на работа.


 


Кофата основно задържа почвата и скалите по време на повдигането. Дизайнът на багерите позволява да бъдат използвани за различни цели. Рамото е конструирано така, че да оперира с кофа, свредло, ножица или дори чук. Машините са много гъвкави и могат да се използват за пробиване на почвата, разрушаване и издърпване на камъни и отвеждане на излишните отломки далеч от мястото на изкоп.


 


Отговорът за вашите работни нужди са достъпните комбинирани багери под наем заради своята многофункционалност и разходна ефективност. С една единствена машина ще си осигурите цялостно обработване на вашия терен.


 


 


 

Споделете в социалните мрежи:

Google+