Кога ставаме възрастни в днешно време

Кога ставаме възрастни в днешно време
Периодът на юношеството днес трае много по-дълго, отколкото преди, според някои психолози.

Традиционно се приема, че той приключва на 19-годишна възраст, когато започва периодът на ранната зрялост. Сега изследователи твърдят, че този преход вече се случва едва около 24-годишна възраст. 


Много млади хора днес не се женят до 30-годишна възраст, докато само преди няколко десетилетия създават семейства преди 25-ата си година.Младите хора също така живеят с родителите си по-дълго, отколкото преди. Раждат деца по-късно и посвещават повече време на образованието си. Например, във Великобритания все повече млади хора не напускат бащиния дом до 25-годишна възраст.


„Дефинициите за възрастта винаги са донякъде произволни, но сегашното ни определение за юношество е твърде ограничено – казва авторът на изследването, проф. Сюзан Сойер. - възрастта между 10 и 24 години отговаря повече на развитието на подрастващите днес.“Авторите на изследването пишат:


„Едно разширено и включващо повече определение на юношеството е от съществено значение за подходящото разработване на закони, социални политики и системи на обслужване. – пишат авторите. – вместо 10 – 19 години, определението на периода между 10 и 24 години съответства по-отблизо на растежа на юношите и популярните разбирания за тази житейска фаза и би улеснило инвестициите в широк кръг от ситуации.“


Източник: Обекти

Споделете в социалните мрежи:

Google+