Храм "Свети Георги" - за времето, в което Дора Габе е приела своята вяра там

Храм "Свети Георги" - за времето, в което Дора Габе е приела своята вяра там

През 1830 година на мястото, където днес се намира храм „Свети Георги“, е изградена малка църквичка за черкуване на българите от долната ...

Военното гробище в Добрич – последен дом на войници от 10 националности и 5 вероизповедания

Военното гробище в Добрич – последен дом на войници от 10 националности и 5 вероизповедания

Военното гробище е създадено е в резултат на тридневните кръвопролитни боеве на Добричката епопея. То е едно от най-големите военни ...

Всяко ъгълче на сградата, в която се помещава Община Добричка съхранява много исторически моменти

Всяко ъгълче на сградата, в която се помещава Община Добричка съхранява много исторически моменти

Сградата на община Добричка (селска) е построена на мястото на стария тутски конак, който е бил малко по на югозапад в същия парцел, а до ...

История на градската часовникова кула в Добрич

История на градската часовникова кула в Добрич

Градската часовникова кула е строена най-вероятно през първата половина на XVIII в. За съществуването й споменават в пътните си бележки ...

История на Дом-паметник "Йордан Йовков"

История на Дом-паметник "Йордан Йовков"

Дом–паметникът на големия писател-хуманист Йордан Йовков е построен по решение на Секретариата на ЦК на БКП, по инициатива на ...