28.12.2017 - 11.00 часа - концерт

Стария Добрич
Концерт на Духов оркестър – Добрич с диригент Стоян Монов