19.03.2018 - 11.00 часа - КУКЛЕН ТЕАТЪР

Държавен куклен театър "Дора Габе"
Куклен спектакъл „Тримата братя и златната ябълка“