19.03.2018 - 13.30 часа - КУКЛЕН ТЕАТЪР

Държавен куклен театър "Дора Габе"
Куклен спектакъл „Неродена мома“