ЕС се договори за единно зарядно устройство за мобилни телефони, таблети и камери

В бъдеще Брюксел ще има и правомощията да хармонизира и системите за безжично зареждане

Български проект спечели наградата Natura 2000 на Европейската комисия в раздел “Комуникация”

Българският информационен проект „Натура 2000 в България: нови хоризонти“ спечели наградата Natura 2000 на Европейската комисия в раздел Комуникация.

Отбелязваме 30 години „Натура 2000“ в Европейския съюз

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отбелязва юбилея с разнообразни инициативи на регионалните поделения в цялата страна, съвместно с неправителствени организации, училища и детски градини.

Преди 176 години Адолф Сакс патентова саксофона

Антоа̀н Жозѐф Адо̀лф Сакс (на френски: Antoine Joseph Adolphe Sax) е белгийски майстор на музикални инструменти, изобретил саксофона.

Животновъдите ще получат общо 79 млн. лв. подпомагане по извънредната Covid мярка

Очаква се кандидатстването за финансовата помощ да започне веднага след насроченото за днес заседание на Управителния съвет на Фонд „Земеделие“.