НАП предлага нова електронна услуга за възстановяване или прихващане на надвнесени суми

Националната агенция по приходите (НАП) предоставя нова електронна услуга, като дава възможност на потребителите да подават онлайн искане за възстановяване или прихващане на надвнесени суми.

Дърводелската работилница при ОУ „Йордан Йовков“ в село Спасово е готова

Стойността за ремонта на покрива е 61 808, 54 лв. с ДДС, като средствата са осигурени от Министерството на образованието и науката

Кухня за предоставяне на обяд в домашна среда ще изгради Община Добричка в село Стожер

С предложение за изграждането на социална инфраструктура в село Стожер кандидатства Община Добричка по проект „Красива България“ - Мярка М02„Подобряване на социалната инфраструктура“, в Кампания 2022.

КЕВР утвърди цена на природния газ за месец януари в размер на 133,41 лв./MWh

Според регулатора повишаващите се цени на природния газ налагат спешно да бъде утвърден механизъм за компенсиране на топлофикационните дружества, за да може те да продължат нормалната си работа през есенно-зимния сезон

Новите съдове за сметосъбиране за 2022 вече са в Община Тервел

Доставени са и 100 нови кофи за смет от по 120 л., пластмасови. Те са предназначени за замяна на негодни за употреба кофи в гр.Тервел. Една кофа е на цена 42 лв, съобщават от общинската администрация