ВАС се произнесе в полза на държавата и по последното дело за Дамбата

ВАС се произнесе по последното дело за Дамба „Албена – Балчик”: неправомерно продаден имот публична държавна собственост на „Зари СС” ЕООД от бившия областен управител на Добрич

Решават седмо дело за собствеността на имот на Дамбата

Окръжен съд – Добрич обяви за решаване гражданското дело, образувано по иск на държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез пълномощника си Областния управител на област Добрич срещу „ЗАРИ СС” ...

Държавата си иска още един имот по Дамбата в Балчик

Окръжен съд – Добрич, даде ход и назначи съдебно-техническа експертиза по гражданското дело, образувано по искове на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството и пълномощника му - областен управител ...

Областният управител е върнал 37 решения на общински съвети

В рамките на основните правомощия на Областния управител е контрол по законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация. През 2011 г. Областният управител е издал 37 ...

Окръжен съд – Добрич върна на държавата трети имот на Дамба Албена - Балчик

Окръжен съд – Добрич, прогласи нищожност на сключения между държавата чрез Областния управител на област Добрич, и „РЕНКОН” ООД, гр. София, договор за продажба на право на собственост върху недвижим имот – публична държавна ...