Сеем първите цветя

Повечето цветни култури, които настаняваме в двора си, се нуждаят от производство на разсад.

Подменят с енергоефективно част от уличното осветление на Добрич

До сряда са преустановени часовете на ЕГ “Гео Милев” заради авария на отоплителната инсталация

Удължено е преустановяването на часовете в Езиковата гимназия “Гео Милев” заради авария на отоплителната инсталация.

Инспекцията по труда в Добрич засилва контрола в рисковите дейности и производства през 2020 година

Контрол, насочен към превенция на недекларирания труд и интензивни проверки в икономически дейности, идентифицирани като рискови по отношение прилагането на трудовото законодателство, са акцентите в плана за дейността на ...

Безвъзмездната помощ за промоции на вино става 80%, приемът започва на 17 февруари

Вместо 50% безвъзмездна помощ, както през 2019 г., през настоящата година при представянето на вина зад граница, родните търговци ще получават още 30% национално съфинансиране по мярка „Популяризиране в трети държави“ от ...