Програма „Interreg V-A Румъния - България“ бе представена в Добрич

Регионалният офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния - България, в качеството си на Съвместен секретариат на Програмата „Interreg V-A Румъния - България, проведе информационно събитие в зала „Европа" на ...

Откриха 22-то издание на Борса за семена и посадъчен материал в Добрич

С празнична програма и специални гости днес бе открита 22-та Борса за семена и посадъчен материал в Добрич. Тя е позиционирана в спортен комплекс „Простор”. През следващите пет дни ( до 6 февруари) земеделските производители ще ...

Обсъжда се националното честване на 100-годишнината от Първата световна война и в Добрич

Вчера, работна група с председател зам. областният управител Ивайло Манушев, обсъди хода на подготовката на общините от област Добрич за бележитата годишнина, която ще бъде тържествено отбелязана на 7 септември т.г. Тази дата е ...

Ново кръгово в Добрич, ремонт на пътя до к-г Космос и к-г Добруджа, легнали полицаи в Соколово и Горун през 2016 ...

Комисията за безопасност на движението по пътищата с председател зам. областния управител Ивайло Манушев, даде отчет за дейностите и мерките, предприети от общините и институциите, членове на Областната комисия по безопасност ...

Техниката за снегопочистване в областта е в готовност

В изпълнение на заповед на Областния управител Детелина Николова, Комисия с председател Ивайло Манушев, зам. областен управител, извърши проверка на наличността и техническото състояние на снегопочистващата техника на фирмите, ...