Инспекцията по труда съдейства за изплащане на половин милион лева забавени заплати

Дейността на Дирекция „Инспекция по труда” - Добрич през 2013 г. е била насочена към разкриване на нарушения в трудовото законодателство, предприемане на своевременни и адекватни мерки за отстраняването им.

Работодателите подценяват обученията за риска на работното място, затова и злополуките се повтарят

„Обученията по предприятия и фирми за безопасни условия на труд се провеждат формално, ако се правят такива. Това важи в по-голяма степен за инструктажите.

Работодатели бавят заплати по 18 месеца

Дирекция „Инспекция по труда” Добрич се е разпоредила да бъдат изплатени до Нова година, а след това дири административно-наказателна отговорност от фирмите. Всеки служител или работник може да си търси парите чрез съда.

18 фирми в Добричко бавят над 320 000 лева заплати

Те са основно от браншовете производство на облекло, търговия на едро, хотелиерство и ресторантьорство.

Бизнесът в Добричко дължи 325 бона на работниците си

325 479 лева са неизплатените заплати в областта, само от началото на този месец те са 89 100. Те се дължат от 19 предприятия.