Към Фонда за гарантиране на вземанията да се обърнат служителите на обявеното в несъстоятелност дружеството...

Окръжният съд в Добрич обяви в неплатежоспособност „Евроманган“ ЕАД

Окръжният съд в Добрич обяви в неплатежоспособност „Евроманган“ ЕАД, с. Църква, община Балчик, с начална дата 26 юли 2016г. и откри производство по несъстоятелност на дружеството.

7 315 дела са разгледани в Районния съд в Добрич през 2019 година

Районният съд в Добрич проведе общо събрание, на което бяха представени резултатите от дейността на институцията през 2019 година.

Окръжният съд в Добрич наложи обща възбрана и запор върху имуществото на „Евроманган“ ЕАД

Окръжният съд в Добрич счете за изяснено и обяви за решаване дело, образувано по молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД - село Църква, община Балчик.

Геноцидът в мангановата мина "Оброчище" продължава, работниците са без заплати над година и половина

Проблемите в мангановата мина „Оброчище“ продължават и до днес въпреки поредицата от протести на работниците и всички ангажименти, заявени и поети от институциите.