Библиотеката започва проект за образователна интеграция на деца от ромската общност

Регионална библиотека „Дора Габе” стартира работа по нов проект на тема „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, тематична област 3 – Образователна интеграция на малцинствени ...

Бизнес център Добрич организира среща с бизнеса

„Бизнес център Добрич“ в партньорство с Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ организира информационна среща с бизнеса на тема „Възможности за кандидатстване по Оперативна програма Иновации и ...

Зам.-министър на МОСВ и областният управител ще проведат среща в Каварна за Болата

Областният управител на Добрич Детелина Николова и зам.-министърът на околната среда и водите Бойко Малинов ще проведат среща в Каварна по повод създалото се напрежение за Болата.

160 години читалищно дело в България и плакет за Областния управител на Добрич

Днес в зала "Европа" на Областна администрация се провежда информационна среща с читалищни дейци от област Добрич

Обсъждат социалната услуга „Приемна грижа“ за новия програмен период

Днес в Областна администрация – Добрич се провежда съвместна работна информационна среща на всички заинтересовани страни, инициирана от Областния управител Детелина Николова и РД „Социално подпомагане“ Добрич.