Информационен ден по програма ЕРАЗЪМ+ се проведе в Гимназия "Райко Цончев"

През изминалата седмица в ЧПГТП „Райко Цончев“, гр. Добрич се проведе информационна среща във връзка с проектите, в които участва училището.

ОИЦ – Добрич с информационни събития в Тервел и Балчик

Информационните срещи на Областен информационен център – Добрич в общините от областта продължават по график.

ОИЦ – Добрич с информационна среща на тема „Европейски средства за бизнеса в селските райони“ в Каварна

Областен информационен център – Добрич кани представители на бизнеса, рибари, хотелиери, занаятчии, общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, ...

Представят европейските средства за бизнеса в градовете и селските райони

Информационна среща на тема „Европейските средства за бизнеса в градовете и селските райони" организира Областен информационен център – Добрич. Тя ще се проведе на 20 юли /петък/ от 15.30 часа в зала „Европа“ на Областна ...

В Ген. Тошево разясниха втората процедура за подбор на проекти за енергийна ефективност

Информационна среща във връзка с втората процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в периферните райони-2” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на ...