Проведе се първото заседание на Областната комисия за развитие на младежта и спорта

Под председателството на заместник областния управител на Добрич Йордан Йорданов днес се проведе първото заседание на Областната комисия за развитие на младежта и спорта.

Ще се търси финансиране за социални услуги

Днес се проведе работна среща на членовете на основния екип на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич (2011-2015 г.) с представители на Фондация Лумос - клон България.

Отвори врати Центърът за социални услуги в село Коларци

Той е първият от общо три центъра, които Община Тервел изгражда, чрез проекти по Програма за развитие на селските райони

ВиК асоциациите вече ще изпълняват водните цикли, а не общините

Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Добрич одобри бюджета си за 2015 година

Добруджа изпраща годината без задължения, общината ще продължи да финансира клуба

Това стане ясно на днешното заседание на спортната комисия към общинския съвет, на което по покана на кмета Детелина Николова присъстваха председателят на УС на ФК Добруджа Валентин Василев и изпълнителният директор на клуба ...