Община Добрич ще обжалва решението на КЗК за водния проект

Община Добрич счита за незаконосъобразно решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което се отменя решението на кмета на община Добрич за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на ...

Отмениха решението на Община Добрич за избор на изпълнител на реконструкция на ВиК мрежата

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Добрич за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет ...

  • «
  • 1
  • »