Стартира обучение на персонала от МБАЛ - Добрич за работа с Интегрирана болнична информационна система

Проект BG05M9OP001-1.008-2179 „Изграждане и въвеждане на комплексна програма за благосъстояние на работното място в МБАЛ- Добрич АД” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020, Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качество...

Внедряват иновативна лабораторна система в болницата в Добрич

76 служители на МБАЛ - Добрич ще бъдат обучени да работят с иновативна лабораторна болнична информационна система, която ще осъществява връзка между трите лаборатории (клинична, микробиологична и патоморфологична) и ...

Стартира обучение на персонала от МБАЛ - Добрич за работа с Интегрирана болнична информационна система

Проект BG05M9OP001-1.008-2179 „Изграждане и въвеждане на комплексна програма за благосъстояние на работното място в МБАЛ- Добрич АД” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020, Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качество...

Медицинско дарение от Германия за болници в Област Добрич

По молба на медицинския управител на СХБАЛ „Медика – Албена” ЕООД проф. д-р Енчо Калчев, днес в кабинета на Областния управител Желязко Желязков се проведе среща, в която участваха ресорният заместник областен д-р Катя Ганова и ...

24-ти март – Световен ден за борба с туберкулозата

Регионална Здравна Инспекция – Добрич ще отбележи 24 март - Световния ден за борба с туберкулозата с провеждане на регионална кампания. На тази дата, преди 129 години – 24.03.1882г. - Робърт Кох открива туберкулозния бактерий, наречен на ...