Ремонт на улици и изграждане на детски площадки предвижда проект на МИГ - Добричка

МИГ – Добричка подписа договор за предоставяне на безвъзмезднафинансовапомощ по Програмата за развитие на селскитерайони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие.

Eкипът на МИГ - Добричка взе участие в Международна конференция по прилагане на подхода ЛИДЕР “Водено от ...

Eкипът на МИГ - Добричка взе участие в проведена в периода 05-07 октомври в КК „Албена” Международна конференция по прилагане на подхода ЛИДЕР “Водено от общностите местно развитие”.

Представиха възможностите за финансиране в област Добрич по Оперативните програми и чрез инициативните ...

Ето какво ще се финансира през 2020 г. по Оперативните програми и чрез инициативните групи в област Добрич

Сдружение "МИГ Добричка" обявява втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.2

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 22.08.2018 г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018 г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018 ...

Стотици добруджанци събра турнирът по конен спорт в с. Малка Смолница (+СНИМКИ)

По традиция всяка година на Тодоровден на конната база край с. Малка Смолница се провежда турнир по конен спорт