Публичното обсъждане на новия бюджет на Община Добричка ще е на 9 февруари

Кметът на Община Добричка Соня Георгиева кани местната общественост, на Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2021 година. То ще се проведе на 9 февруари в Концертната зала "Добрич".

Публичното обсъждане на новия бюджет на община Добричка ще е присъствено

Публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Добричка ще се проведе присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки. Това стана ясно на заседание на Добричкия общински съвет.

Общинският съвет на община Добричка ще заседава днес

Редовно заседание на Добричкия общински съвет ще се проведе днес (27 януари), от 13 часа в залата на общината, като в проекта за дневен ред са включени 18 точки.

Ремонт на улици и изграждане на детски площадки предвижда проект на МИГ - Добричка

МИГ – Добричка подписа договор за предоставяне на безвъзмезднафинансовапомощ по Програмата за развитие на селскитерайони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие.

Седем младежки клуба в община Добричка ще получат издръжка за 2021 година

На провело се днес редовно заседание на Общинския съвет на Община Добричка съветниците дадоха съгласието си да се предвидят средства за издръжка на младежки клубове в 7 села на територията на общината.