Община Добричка ще предвиди средства за издръжка на 55 клуба на пенсионера

На провело се днес заседание Добрички Общински съвет даде съгласието си да се предвидят средства за издръжка на клубовете на пенсионера в рамките на шест месеца от бюджета на Общината за 2021 година.

1 724 723 лева е план-сметката за чистота на община Добричка

Общинският съвет на Добрич днес прие предложената от кметския екип план-сметка за чистота през 2021-а година.

Община Добричка с проект за ремонт на читалището и кметството в с. Одърци

Община Добричка ще кандидатства с проектно предложение за основен ремонт на читалището и кметството на с. Одърци по проект „Красива България”. Това стана ясно на провело се днес заседание на общинския съвет на община Добричка.

Общинският съвет на община Добричка ще заседава днес

Редовно заседание на Добричкия общински съвет ще се проведе днес (18 декември), от 14 часа в залата на общината, като в проекта за дневен ред са включени 13 точки.

Повече от 40 ученици са отличени в конкурсите на Община Добричка в навечерието на Коледа

Над 230 са учениците от община Добричка, които се включиха в конкурсите, инициирани от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.