50 обекта включва капиталовата програма на Община Тервел, работата по 17 от тях вече приключи

Капиталовата програма на Община Тервел за 2019 г. възлиза на 3 200 хил.лв. Сумата е предназначена за ремонт на общо 50 обекта на публичната инфраструктура.

52-ма души се трудят и обучават по проект на Община Тервел за заетост на малцинствени групи

Проектът “Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел“ включва 16 дейности.

Доброволци от различни краища на света се включиха в реставрацията на Раннохристиянската базилика в ...

Доброволци от 7 страни се включиха в инициатива за опазване на недвижимото културно наследство в Община Тервел по проект „Планиране и изпълнение на теренна консервация на Раннохристиянска базилика в крепостта Палматис, област ...

21 души преминаха успешно изпита за ловци в ДЛС - Тервел

42 кандидат-ловци заявиха желание през тази седмица да се явят на изпитите за придобиване на право на лов, организирани от ръководството на ДЛС-Тервел, съобщи зам.-директорът на стопанството инж. Тодор Тодоров.

Шест проекта от фирми са постъпили за оценка в МИГ Тервел - Крушари

Инвестициите са разнородни , част от тях са за нови производства, а други надграждат вече действащи, съобщават от Община Тервел.