Предлагат предоставяне безвъзмездно на имот за изграждането на храм „Св. Лука Кримски” в Добрич

Предложение за учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на православен храм ”Свети Лука Кримски” в ЖК ”Добротица” в Добрич ще бъде внесено на предстоящото заседание на Общинския съвет.