Лумос и Центъра за защита на природата и животните посрещат деца с увреждания за 1ви юни – Международния ден ...

По повод международния ден на детето Лумос, в партньорство с община Добрич и центровете за настаняване от семеен тип в квартал Балик – Йовково организират разходка и пикник за децата и младежите с увреждания в Центъра за защита ...

Центърът за защита на природата и животните ще бъде обновен с европейски средства

Община Добрич има възможност да кандидатства в съвместен проект по програма INTERREG V-A Румъния България за периода 2014 – 2020 г. с румънския партньор „Музеен комплекс за природа и наука“, Констанца.

Животните в добричкия зоопарк очакват вашите коледни елхички

Те са любим деликатес на бизоните, конете на Пржевалски, козите, овцете и другите обитатели на Центъра за защита на природата и животните в Добрич.

„Еко лято“ на пикник

Участниците в програма „Еко лято“ на Младежки център – Добрич посетиха Центъра за защита на природата и животните.

Нови сладури в зоопарка в Добрич (+снимки)

6-месечни мъжко и женско кенгуру и три щрауса нанду пристигнаха в събота от Белгия.