Новият брой на "Антимовски хан" е тук

Излезе от печат вторият брой за 2012 година на списание "Антимовски хан", издание на Сдружението на писателите в Добрич

Извънземните от Шабла ще се борят за Каменица ФЕНкупа в Албена

Най-добрите 24 тима от цялата страна ще определят националния шампион на 15 и 16 септември.

Свободни работни места в Добрич на 16 юли

Свободни работни места в град Добрич, областта и Черноморието, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 13 юли

Свободни работни места в град Добрич, областта и Черноморието, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Стартира процедурата за обновяване на ВиК-мрежата в Шабла

На 12 март 2012 година, със свое решение, общинският съвет даде съгласие, общината да кандидатства с проект „Канализационни и водопроводни мрежи и ПСОВ град Шабла” по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013”, процедура № ...