Свободни работни места в Добрич на 16 юли

Свободни работни места в град Добрич, областта и Черноморието, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 13 юли

Свободни работни места в град Добрич, областта и Черноморието, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Стартира процедурата за обновяване на ВиК-мрежата в Шабла

На 12 март 2012 година, със свое решение, общинският съвет даде съгласие, общината да кандидатства с проект „Канализационни и водопроводни мрежи и ПСОВ град Шабла” по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013”, процедура № ...

Свободните работни места днес, 12-ти юли

Вакантните работни места, с които разполага Дирекция Бюро по труда - Добрич в региона и страната

МОСВ спря два ветропарка в Добруджа

Екоминистърът Нона Караджова отмени две решения по ОВОС на Регионалната инспекция по околна среда и води – Варна, разрешаващи изграждането на два големи ветропарка в Добруджа. Това съобщиха от Българското дружество за защита на...