Поставят сателитни предаватели върху червеногуши гъски в Добруджа

Уникален за страната ни научен експеримент започва в Шабла. Български и британски орнитолози ще улавят зимуващите в района на Дуранкулашкото и Шабленското езеро червеногуши гъски, ще ги опръстеняват и ще прикачват на гърбовете ...

Шабла разработи проект за социални услуги на хора от уязвими групи

Община Шабла започва работа по проект „Равни шансове за хората от уязвимите групи в общината” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема „Помощ в дома”.

Местата без вода в областта днес, 7-ми януари

Към настоящия момент в Област Добрич няма воден режим. Неотложни аварийно-възстановителни работи са причината за спиране на водата на отделни места.„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Добрич уведомява жителите на ...

Удължават срока за търсене на нефт и газ, но намаляват площта на Блок „Добрич"

Министерски съвет дава разрешение на „Русгеоком БГ“ – АД, София, да промени размера на площ Блок „Добрич“ за търсене и проучване на нефт и природен газ, разположена на територията на общините Генерал Тошево, Добрич, Шабла, ...

Какви нови социални услуги ще предоставят общините през тази година

Проведе се работно заседание на разширения екип на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011-2015 г.) под председателството на зам.-областния управител...