Ръст от 4,1 % на аграрния отрасъл през 2019 г.

Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” през 2019 г. възлиза на близо 3,9 млрд. лева по текущи цени, като бележи ръст от 4,1 % в сравнение с предходната година.

МЗХГ представи първите проекти на мерки за новата ОСП

Министерство на земеделието, храните и горите представи първите проекти на мерки за новата Обща селскостопанска политика пред над 100 представители на бранша и широката общественост.

Ако градушка е ударила нивите ви, имате още 6 дни да заявите помощ

Ако сте сред стопаните, чиито ниви и насаждения са били засегнати от неблагоприятни климатични явления, до 18 ноември имате възможност да подадете заявления в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по Схемата за държавна помощ за...

До 19 ноември се подават документи за участие в изготвянето на Стратегическия план за развитие на земеделието...

До 19 ноември неправителствени организации ще могат да подават документи за участие в Тематичната работна група по изготвянето на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г.

От 26 октомври се отваря приема по пчеларската програма за 2021 г.

На 26 октомври ДФ „Земеделие” отваря приемът за 2021 г. по Националната програма по пчеларство (НПП), която действа в периода 2020-2022 г. За 2021 г. финансовият ресурс е 6 400 202 лева.