Община Добрич получи Етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Призът беше връчен на кмета на Добрич Йордан Йорданов от Министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на тържествена церемония в рамките на Годишните награди на Националното сдружение на общините.

Данните от осигурителите при изплащане на парични обезщетения от НОИ вече се декларират само по електронен ...

От 18 август влязоха в сила измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), които са свързани с начина на подаване на необходимите документи за изплащане на...

Община Генерал Тошево продължава да предоставя услуги в извънредната епидемична обстановка

От Община Генерал Тошево информират, че предоставят социални услуги по време на извънредна епидемична обстановка.

Община Добрич продължава предоставянето на социални услуги при спазване на противоепидемичните мерки

За заявяване на потребност можете да се обадите на 058/602 724

Плащаме 80 на сто от глобата, ако го направим в срока на обжалване

Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица с наложени глоби или имуществени санкции, ще могат да платят само 80 на сто от сумата, посочена в наказателното постановление, ако го направят в срока на обжалване.