Родилната помощ в Област Добрич - преди 50 г. и днес

21 януари, Бабинден, се отбелязва като ден на родилната помощ и е професионален празник на хората с бели престилки, които първи посрещат новия живот.