Рекордно ниска безработица през септември

Снижението спрямо август е с 0.2%, а спадът на годишна база е с 2.5 процентни пункта.

507 безработни в област Добрич са постъпили на работа през месец август 2021

Близо 82% от започналите работа са устроени на първичния трудов пазар

4 846 безработни в област Добрич са постъпили на работа през първото полугодие на 2021 г.

През първите шест месеца на 2021 г. на работа в област Добрич са постъпили 4846 безработни лица.

България от държава се превръща в географска територия

Прогнозата на БАН, на базата на проведени наскоро изследвания, показва, че България през 2040 година ще се състои от едва около 5 милиона души население, а 1/4 от населените места ще се обезлюдят.

1014 безработни в област Добрич са постъпили на работа през май

Над 84,9% от започналите работа са устроени на първичния трудов пазар.