Безработни могат да стартират свой бизнес

Безработни лица с право на парично обезщетение могат да започнат собствен бизнес за производство на стоки и/или услуги благодарение на насърчителна мярка на Агенцията по заетостта.

4,89 млн. лв. инвестиции чрез подхода Водено от общностите местно развитие в област Добрич

Привлечената безвъзмездна финансова помощ (БФП) е чрез стратегиите на Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“.

4 908 безработни в област Добрич са постъпили на работа през първото полугодие на 2020 година

През първите шест месеца на 2020 г. на работа в област Добрич са постъпили 4 908 безработни лица.

Продължават ремонтните дейности на спортната зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“ в Генерал Тошево

В Генерал Тошево продължава усилената работа по обектите от проектите за енергийна ефективност, съобщават от местната администрация.

Нов проект на Агенцията по заетостта ще осигури работа на 70 000 безработни

От 1 юли до изчерпване на предвидения финансов ресурс работодателите могат да подават своите заявки