Свободни работни места в Добрич на 11 май

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Нараства броят на сключените граждански бракове в област Добрич, намалява броят на разводите

През 2021 г. в област Добрич са регистрирани 797 юридически брака - с 81 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 4.7‰.

Демографските процеси нареждат област Добрич на 15 място по брой жители в страната

По данни от текущата демографска статистика, населението на област Добрич в края на 2021 г. е 167 314 души, което представлява 2.4% от населението на България (6 838 937 души) и нарежда областта на 15-о място по брой на населението ...

Свободни работни места в Добрич на 10 май

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 9 май

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич: