9.7 хиляди са регистрираните нощувки в местата за настаняване в област Добрич за февруари

През февруари 2022 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 30 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Свободни работни места в Добрич на 27 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Възстановяват се приемните дни на областния управител и заместник областния управител

Приемните дни са веднъж в месеца. Записване се извършва в Комплексно бюро за обслужване в Областна администрация.

Свободни работни места в Добрич на 26 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 21 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич: