Ветеринарната гимназия в Добрич работи по три европейски проекта

През юни се очаква одобрение за още два проекта, свързани с фермерството в Европа и засиленото изучаване на чужди езици.