Над 13 000 души подадоха предварително попълнени данъчни декларации за ден

Над 13 000 души подадоха предварително попълнени данъчни декларации през последните 24 часа, съобщиха от приходната агенция.

Община град Добрич припомня сроковете за плащане на местните данъци и такси

Предплатилите до 5 май, могат да ползват 5% отстъпка

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни от днес в Портала за е-услуги на НАП.

Продажбата на лични вещи в интернет е освободена от облагане

При продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми.

Хазяите декларират доходите си пред НАП до 5 май

Физическите лицата, които са отдавали помещения под наем през миналата 2020 година на други физически лица, трябва да декларират доходите си пред приходната агенция до 5 май на 2021 година, напомнят от офиса на НАП в Добрич.