НАП предлага нова електронна услуга за възстановяване или прихващане на надвнесени суми

Националната агенция по приходите (НАП) предоставя нова електронна услуга, като дава възможност на потребителите да подават онлайн искане за възстановяване или прихващане на надвнесени суми.

От 14 януари 2022 г започва плащането на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2022 г.

Община Добрич обяви срокове за заплащане на местните данъци и такси

Дирекция "Местни данъци и такси" няма да работи с граждани на 13 януари

Причината е административна

От НАП напомнят за облекченията при дарение

От НАП Варна напомнят на физическите лица, които са направили дарения през 2021 година, че могат да намалят законно данъците си, които трябва да платят през 2022 година.

На 10 януари започва данъчна кампания 2022 г.

Образците на данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за облагане с корпоративни данъци се публикуват на сайта на НАП, след обнародването им в „Държавен вестник“.