Дирекция "Местни данъци и такси" няма да работи с граждани на 13 януари

Причината е административна

От НАП напомнят за облекченията при дарение

От НАП Варна напомнят на физическите лица, които са направили дарения през 2021 година, че могат да намалят законно данъците си, които трябва да платят през 2022 година.

На 10 януари започва данъчна кампания 2022 г.

Образците на данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за облагане с корпоративни данъци се публикуват на сайта на НАП, след обнародването им в „Държавен вестник“.

При какви условия може да намалим размера на глоба от НАП

При наложена глоба или имуществена санкция от НАП, нарушителите ще имат възможност да намалят размера ѝ с 20%, ако я платят в 14-дневен срок от връчването на наказателното им постановление, информират от институцията.

Как ще се осъществяват плащанията на местните данъци и такси от 29 декември до 4 ануари?

Община град Добрич информира гражданите, че поради годишно приключване за отчетната 2021г.