41% спад на подадената вода в Добрич и загубите по мрежата след реализирането на водния цикъл

41% е спадът на подадената вода в Добрич и загубите по мрежата след реализирането на ЛОТ 2 И 3 по водния цикъл, съобщи ръководителят на проекта инж. Живко Неделев.

Деца от Добрич ще научат повече за опазването на малкия креслив орел

Над 100 деца от Шумен се включиха уроци по Горска педагогика, организирани от експерти на ДПП „Шуменско плато“ и СИДП.

Близо 2000 декара нови гори ще бъдат залесени в Североизточна България

Насаждения от инвазивни дървесни видове върху площ от 1053 декара ще бъдат премахнати от територията на СИДП, като на тяхно място ще бъдат залесени типични за Североизтока смесени широколистни гори.

Огромна група общественици, интелектуалци и спортисти в Ямбол застанаха зад кандидата за председател на БСП ...

„Моята позиция е ясна - четири години се боря срещу задкулисието и безпринципните договорки за лична облага, пари и власт“

Добрич отбеляза 80-годишнината от Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България

През септември 1916 г. Южна Добруджа отбелязва своето освобождение благодарение на победоносния ход на Трета българска армия и конницата на ген. Иван Колев, активно подпомагана от местното население.