Край на Белене, петролът става златен

Това са опорните теми, по които вестниците пишат днес

Създават нов вид училище - обединено - от първи до десети клас

Нова структура на системата за училищно образование с две степени и задължителна детска градина за 4-годишните предвижда проектозаконза предучилищното и училищното образование

Детска градина „Дора Габе” посреща малчуганите в ремонтирана сграда

Ремонтите, извършени в забавачницата са с осигурени средства от програмата за капиталови разходи за миналата година в размер на 120 000 лева.

Свободни работни места в Добрич на 7 март

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 6 март

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич: