Поздрав от кмета на Каварна по случай Международния ден на доброволеца

Днес обществото отдава почит към хората, които с безвъзмезден труд помагат за подобряването на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ.

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Добрич прие правила за работата ...

Днес, 12 септември 2017 г., със заповед на Областния управител бе свикано и се проведе първо заседание на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област Добрич.

Младежки център - Добрич организира Младежко лято 2017

Младежко лято 2017 ще се проведе от 3 юли до 12 август.

Младежки център – Добрич участва на младежко изложение “Create your future”част от Национална мрежа на младежките ...

През периода 26-29 април 2017, в Младежки център Пловдив се провежда младежко изложение организирано от Национална мрежа на младежките центрове, създадена по програма BG06 "Деца и младежи в риск", Компонент 1"Грижа за младежи в риск".

Талевци отбелязаха Международния ден на доброволчеството

Ученици и преподаватели днес отбелязваха Международния ден на доброволчеството с множество разнообразни и атрактивни инициативи. За първи път денят се чества през 1985 г. по инициатива на ООН, когато световната организация ...