Приеха Националния план за ваксиниране срещу COVID-19

България за първи път от 3-4 седмици падна на заболеваемост под 600 на 100 000 души от населението

Доброволци събират храна за бездомните животни в Каварна

В Каварна стартира благотворителна инициатива за събиране на храна за бездомните животни и тези, приютени от доброволци.

Доброволци от ГЕРБ – Добрич помогнаха на БЧК в раздаването на храна на хора в нужда

Депутати, заместник областни управители и съветници от ГЕРБ - Добрич станаха доброволци и два дни раздаваха храна на хора в нужда по списък с адреси от БЧК.

Дребномащабният риболов в Черно море се обособява като специфична стопанска дейност

Това стана възможно след като Министерски съвет одобри Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. По този начин ще се намали административната тежест за малките риболовни оператори.

Кукленият театър в Добрич получи дарения за по-голяма безопасност на зрителите

Държавният куклен театър „Дора Габе” получи два уреда за дезинфекция на помещения и безконтактен сензорен апарат за дезинфекция на ръце от две добрички фирми. Чрез уредите ще бъде осигурена по-голяма безопасност за зрителите.